Obsah

Sběr investičních záměrů byl zahájen

Typ: ostatní
Sběr investičních záměrů byl zahájen 1 Své aktualizované, popř. nové investiční záměry zasílejte na e-mail: kovarova@mas-rakovnicko.cz nejpozději do 21.4.2023

Dobrý den,

obracím se na Vás s důležitou skutečností, a to s možností aktualizovat své investiční záměry ve Strategickém rámci MAP či přidání nových investičních záměrů

Prosím věnujte tomu pozornost. Je to důležité, hlavně v případě, pokud byste plánovali podávání Vašich projektových záměrů do dotačních titulů. Aktuálně třeba teď do plánované výzvy MAS, která bude zaměřena na oblast vzdělávání (více informací zasílám v příloze IROP). Jedno ze specifických kritérií přijatelnosti je „Projekt je v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání (MAP) platným pro území realizace projektu k datu předložení žádosti o podporu.“ Na pozdější aktualizace (SR MAP je možné aktualizovat nejdříve po 6 měsících od jeho předchozího schválení) nebude brán zřetel.Dále upozorňuji, že v podmínkách některých dotačních titulů je při čerpání dotace současně povinnost mít zahrnutý předmětný investiční záměr i ve Strategickém plánu rozvoje obce (nutno tam mít zahrnuté již ke dni podání žádosti).

 

Při dokládání nového investičního záměru je potřeba doložit i Souhlas zřizovatele (v originále) se zařazením investičního záměru do SR MAP. Znění např.: Obec/Město/Městys …., jakožto zřizovatel Základní školy/Mateřské školy …., okres Rakovník, souhlasí se zařazením investičního záměru „název investičního záměru uvedený v SR MAP“ zřizované školy do Strategického rámce Místního akčního plánu ORP Rakovník II.  Souhlas zřizovatele NENÍ nutné dokládat při aktualizaci již zařazeného investičního záměru

 

Změny či nové projekty zapisujte do přiložených souborů (POZOR! Nezapomeňte záměry rozdělovat do tabulek podle toho, zda se jedná o MŠ, ZŠ či ZNEF!)  a vždy je prosím adekvátně označte žlutým podbarvením (v případě změny se podbarví JEN buňky obsahující tuto změnu, u nového záměru se podbarví celý řádek).

Aktuálně schválené tabulky SR MAP přikládám v příloze.

Při veškerých změnách berte prosím v úvahu následující informaci od ŘO IROP:

  • „Předložený projekt (sloupec „Název projektu“) musí obsahově odpovídat projektu uvedeném v SR MAP.“
  • „Sloupce „Typ projektu“ musejí věcně odpovídat předložené žádosti o podporu (=oblasti vzdělávání, ŠPP, komunitní aktivity, školní družiny/kluby, rekonstrukce učeben neúplných škol, konektivita).“ Definice neúplné školy dle ŘO IROP je i škola, která má sloučené některé ročníky, tedy tzv. malotřídní školy. Viz. přiložená tabulka Neúplné školy. 
  • „Sloupec „Celkové výdaje projektu“ – do IROP nesmí být předložen projekt za vyšší částku, než je zde uvedena. Dále platí, že při slučování záměrů z MAP se částky uvedené u projektových záměrů v MAP budou kumulativně sčítat.“
  • „Žadatel může ve svém projektovém záměru podaném do výzvy IROP fakticky opravit jen finanční limit, pokud by např. nepochopil princip součtu (=celkové způsobilé výdaje jako součet přímých výdajů i 7 % nepřímých nákladů.“
  • „V aktualizacích MAP/KAP a jejich strategických rámcích (seznamech investičních priorit) nesmí docházet k odstraňování projektů, a jejich vazeb na klíčové kompetence, které jsou předloženy do IROP. Úpravy identifikovaných prioritních projektů mají již nyní fatální dopady na přijatelnost projektů v době hodnocení. V budoucnu pak mohou mít změny v MAP/KAP dopad na projekty v době udržitelnosti. Projektové záměry podpořené z IROP musí být v MAP/KAP identifikovány stejným způsobem po celou dobu udržitelnosti projektu v IROP.“

 

Prosím o zaslání Vašich investičních záměrů do SR MAP nejpozději dne 21. 4. 2023Děkuji Vám za spolupráci, kdyby cokoliv, neváhejte se na mě obrátit. 

S pozdravem a přáním hezkého dne

 

Patricie Kovářová

Manažer MAS - IROP

Místní akční skupina Rakovnicko

kovarova@mas-rakovnicko.cz

+420 728 755 167


Přílohy

Vytvořeno: 17. 3. 2023
Poslední aktualizace: 17. 3. 2023 16:59
Autor: MAN MAP