Obsah

Aktualizace SR MAP - září 2019

Typ: základní vzdělávání | zájmové a neformální vzdělávání | předškolní vzdělávání | ostatní | investice
Aktualizace SR MAP - září 2019 1Do 13. září 2019 probíhá sběr aktualizovaných záměrů škol a dalších poskytovatelů vzdělávání v regionu Rakovnicko, tedy tzv. aktualizace Strategického rámce MAP - soupisu investičních aktivit v regionu Rakovnicko.

13.3.2019 byla schválena aktualizace Strategického rámce MAP ORP Rakovník II. Strategický rámec MAP je možné aktualizovat každých 6 měsíců, tzn., že následující aktualizace proběhne v září 2019. Vzhledem k potřebnému doložení souladu projektového záměru se SR MAP při čerpání dotačních podpor např. z IROP, PRV atd., Vám tak nabízíme možnost aktualizace či doplnění Vašich záměrů, které jsou zveřejněny v poslední verzi Strategického rámce.

 

Případné aktualizace zasílejte prosím do 13.9.2019 na e-mailovou adresu pospisilova@mas-rakovnicko.cz. Schválení aktualizovaného Strategického rámce se předpokládá v druhé polovině září 2019 na jednání Řídicího výboru projektu MAP II.

 

S aktualizacemi je potřeba doložit i Souhlas zřizovatele (v originále) se zařazením investičního záměru do SR MAP. Znění např.: Obec/Město/Městys …., jakožto zřizovatel Základní školy/Mateřské školy …., okres Rakovník, souhlasí se zařazením investičního záměru „název investičního záměru uvedený v SR MAP“ zřizované školy do Strategického rámce Místního akčního plánu ORP Rakovník II. 

 

Změny či přidané projekty zapisujte do souboru „SIP" a vždy je prosím označte žlutým podbarvením (v případě změny se podbarví buňky obsahující tuto změnu, u nového záměru se podbarví celý řádek).

Příloha SIP ke stažení zde.

Při veškerých změnách berte prosím v úvahu následující informaci od ŘO IROP:

„V aktualizacích MAP/KAP a jejich strategických rámcích (seznamech investičních priorit) nesmí docházet k odstraňování projektů, a jejich vazeb na klíčové kompetence, které jsou předloženy do IROP. Úpravy identifikovaných prioritních projektů mají již nyní fatální dopady na přijatelnost projektů v době hodnocení. V budoucnu pak mohou mít změny v MAP/KAP dopad na projekty v době udržitelnosti. Projektové záměry podpořené z IROP musí být v MAP/KAP identifikovány stejným způsobem po celou dobu udržitelnosti projektu v IROP.“

 

 


Příloha

Vytvořeno: 21. 8. 2019
Poslední aktualizace: 27. 5. 2020 16:54
Autor: KOO MAP