Obsah

Výukové programy pro školy CHKO Křivoklátsko

Typ: ostatní
Výukové programy jsou zaměřeny nejen pro mládež předškolní a školní, ale i studenty středních, vyšších odborných škol a vysokých škol. Výhodné pro „GO“ kurzy tzn. seznamovací v 1. ročnících SŠ nebo 6. třídě např. gymnázií. Nabídka programů je také určena pro různé zájmové spolky zaměřené na přírodu či její ochranu. Pro jednotlivé osoby nebo rodiny s dětmi můžeme nabídku vzdělávacích výukových programů upravit podle jejich přání a podle možností IS CHKO Křivoklátsko – Křivoklát.

Seznámíte se s celou řadou zajímavostí křivoklátské přírody, historií tohoto území, praktickouochranou v CHKO Křivoklátsko, biosférické rezervaci UNESCO.
Žáci MŠ a ZŠ se formou hry naučí poznávat zákonitosti přírody a vnímat její hodnoty.
Studenti středních škol si mohou prověřit své nově nabyté znalosti při terénním ekologickém praktiku. Samostatně vyplňují testy zaměřené na botaniku, geologii, ekologii, lesnictví,..., které během pobytu řeší s pomocí svých pedagogů a s příp. konzultací odborného lektora, který jev závěru také ohodnotí a po dohodě s pedagogem se výsledné známky započítají do klasifikace příslušného přírodovědného předmětu.

Více informací naleznete zde.


Příloha

Vytvořeno: 11. 10. 2018
Poslední aktualizace: 27. 5. 2020 16:54
Autor: ASIS MAP