Obsah

MÍSTNÍ LÍDŘI

Místními lídry jsou odborníci a výborní učitelé, kteří motivují své žáky k učení, dokážou je zapálit a nadchnout se pro zajímavé činnosti, pomáhají ostatním pedagogickým pracovníkům v jejich rozvoji, zkouší nové metody a přístupy, vyhodnocují jejich přínos a stále se vzdělávají v oblasti práce učitele.

*

Poslední aktualizace seznamu místních lídrů v území ORP Rakovník proběhla v souladu se specifickými pravidly pro žadatele a příjemce výzvy akční plánování v území - MAP OP JAK na 1. jednání RT MAP dne 23.5.2024

 

Pracovní skupina Identifikovaní místní lídři
PS pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí Mgr. Bc. Karel Folber / 1. ZŠ Rakovník - lídr území pro základní vzdělávání
Mgr. Eva Konířová / ZŠ a MŠ Jesenice - rozvoj čtenářské gramotnosti
Mgr. Martina Kounovská / ZŠ a MŠ Lubná - formativní hodnocení
Mgr. Radek Vyskočil / ZŠ a MŠ Lubná - formativní hodnocení
Mgr. Lucie Kocová / ZŠ a MŠ Lubná - rozvoj matematické gramotnosti - Hejného matematika
Mgr. Zdeňka Lněníčková / ZŠ a MŠ Kounov - rozvoj výuky přírodních věd - Elixír do škol
Ing. Dita Havlíčková / ZŠ a MŠ Lužná - rozvoj výuky přírodních věd - Elixír do škol
Mgr. Petr Koníř / ZŠ a MŠ Jesenice - rozvoj výuky přírodních věd - Elixír do škol
Mgr. Radka Koubová / 2. ZŠ Rakovník - rozvoj čtenářské gramotnosti, triády
PS pro předškolní vzdělávání Mgr. et. Mgr. Jana Kovářová / MŠ V Lukách, Rakovník - lídr území pro předškolní vzdělávání
Mgr. Radka Bradáčová / MŠ V Lukách, Rakovník - rozvoj digitální gramotnosti v předškolním vzdělávání
Mirka Křišíková / MŠ U Lesíka, ZŠ a MŠ J.A.Komenského v Novém Strašecí - Program Začít spolu v MŠ
Lenka Pecková, DiS. / MŠ Oráčov - Montessori v předškolním vzdělávání
Mgr. Lenka Perglová / 1. ZŠ Rakovník - logopedie v předškolním vzdělávání