Obsah

logo

logo

PRACOVNÍ SKUPINY

Pracovní skupiny jsou základním článkem procesu Místního akčního plánování. Jsou složeny z odborníků, učitelů, ředitelů, zřizovatelů, zástupců zájmového a neformálního vzdělávání a dalších aktérů podílejících se na rozvoji vzdělávání v území.

Hlavní rolí pracovních skupin je:

- podílení se na tvorbě dokumentace MAP a procesu věcného připomínkování,
- navrhování implementačních a dalších aktivit MAP,
- diskusní platforma.

*

V rámci činnosti pracovních skupin mohou probíhat různé aktivity podporující osobní profesní rozvoj jejích členů. Platformy pracovních skupin slouží také k výměně zkušeností, dobré i špatné praxe a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji potenciálu každého žáka v jednotlivých oblastech. Členové pracovních skupin diskutují o problematice vzdělávání v daném území a společně hledají příležitosti k pozitivnímu rozvoji, aktualizují SWOT analýzy, diskutují aktuální témata, identifikují místní lídry v oblasti vzdělávání a aktivně se podílejí na procesu společného plánování v území.

*

Každou pracovní skupinu vede vedoucí pracovní skupiny, který je zároveň členem užšího Realizačního týmu. Současně se každého jednání pracovní skupiny účastní další členové užšího realizačního týmu, kterými jsou projektový manažer, analytik a koordinátor implementace, čímž je zajištěn přenos informací z pracovních skupin, přes užší Realizační tým až po Řídicí výbor. Projektový manažer spolu s dalšími členy administrativního týmu zajišťují administrativní agendu činnosti pracovních skupin, jako např. rozesílání podkladů, svolávání pracovních skupin, komunikaci s členy skupin, shromažďování podkladů, koordinaci úkolů vzešlých z jednání pracovních skupin, pořizování zápisů z jednání apod.

*

Za činnost pracovních skupin zodpovídají jednotliví vedoucí pracovních skupin. Pracovní skupiny se setkávají dle potřeby, v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce - specifická část však nejméně 4krát za kalendářní rok.

*

V MAP IV dojde v souladu s žádostí o podporu projektu k ustanovení následujících pracovních skupin:

 

 Pracovní skupina pro financování

Brigita Pospíšilová - Rakovnicko o.p.s. - vedoucí PS FIN
Mgr. Bc. Karel Folber - 1. ZŠ Rakovník
Mgr. et Mgr. Jana Kovářová - MŠ V Lukách, Rakovník
Ing. Jan Polák - Město Jesenice
Blanka Čebišová - Obec Čistá

 Pracovní skupina pro podporu moderních didaktických forem

Mgr. Bc. Karel Folber - 1. ZŠ Rakovník - vedoucí PS MDF
Bc. Adam Šabat - ZŠ a MŠ J. A. Komenského v Novém Strašecí
Mgr. Eva Konířová - ZŠ a MŠ Jesenice
Mgr. Petr Koníř - ZŠ a MŠ Jesenice
Mgr. Nikola Tomková - ZŠ a MŠ Jesenice
Mgr. Lucie Kocová - ZŠ a MŠ Lubná
Mgr. Radek Vyskočil - ZŠ a MŠ Lubná
Mgr. Pavla Kýnová - ZŠ a MŠ Pavlíkov
Mgr. Jana Sýkorová - ZŠ a MŠ Pavlíkov
Bc. Kristýna Bauerová - ZŠ a MŠ Pavlíkov
Mgr. Kamila Mallá - ZŠ a MŠ Čistá
Mgr. Alice Zápalová - 1. ZŠ Rakovník
Mgr. Milena Mouchová - 1. ZŠ Rakovník
Mgr. Radka Koubová - 2. ZŠ Rakovník
Mgr. Markéta Šnoblová - ZŠ Mutějovice
Mgr. Olga Juráňová - ZŠ a MŠ V Zahrádkách, Roztoky
PaedDr. Eva Fastová - ZŠ a MŠ Olešná
Radka Malá - ZŠ a MŠ Olešná
Jana Roubíková - ZŠ Mutějovice

 Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Ing. Marie Kruntová, MBA - ZŠ a MŠ Čistá - vedoucí PS RP
Andrea Nytrová Parobková - Centrum pro děti, dospělé a mládež DRAK, z.s.
Mgr. Alena Ostrejšová, DiS. - Rakovnicko o.p.s., projekt OPZ+
Mgr. Bohumila Koutecká - ZŠ a MŠ Šanov
Mgr. Alena Kellerová - ZŠ a MŠ J. A. Komenského v Novém Strašecí
Mgr. Hana Hvězdová - ZŠ a MŠ Lubná
Mgr. Hana Vanická - SŠ a ZŠ Jesenice
Mgr. Markéta Uhrová - SŠ a ZŠ Jesenice

 Pracovní skupina pro předškolní vzdělávání

Mgr. et Mgr. Jana Kovářová - MŠ v Lukách, Rakovník - vedoucí PS MŠ
Mgr. Pavla Mašková - MŠ V Lukách, Rakovník
Andrea Klementovičová - 1. MŠ Rakovník
Mirka Křišíková - ZŠ a MŠ J.A.Komenského v Novém Strašecí, MŠ U Lesíka
Bc. Jitka Ambrůžková - ZŠ a MŠ Šanov
Lenka Pecková, DiS. - MŠ Oráčov
Bc. Markéta Čuříková - MŠ Zavidov
Zuzana Machová - ZŠ a MŠ Čistá
Linda Gebhartová - MŠ Všetaty
Darina Štíchová - ZŠ a MŠ Kolešovice
Bc. Eva Roubíková - MŠ Nesuchyně
Jana Fikejzová - MŠ Městečko
Mgr. Lucie Jirásková - ZŠ a MŠ Křivoklát
Alena Vojáčková - MŠ Hořesedly
Bc. Jitka Jelínková - ZŠ a MŠ Lubná
Bc. Zdeňka Burdová - ZŠ a MŠ Chrášťany
Andrea Samková - ZŠ a MŠ Olešná
Barbora Bartošová, DiS. - MŠ Průběžná, Rakovník
Blanka Ortcikrová - MŠ Šamotka, Rakovník