Obsah

logo

logoREALIZAČNÍ TÝM

Realizační tým MAP IV tvoří projektová manažerka, analytička, finanční manažerka, administrativní pracovnice, koordinátorky projektu, dále pak koordinátoři jednotlivých zapojených škol, členové pracovních skupin a v neposlední řadě odborníci na průřezová a klíčová témata vzdělávání. Ti jsou zároveň vedoucími pracovních skupin a to na témata: moderní didaktické formy, rovné příležitosti a předškolní vzdělávání.

Pro efektivní komunikaci a řízení projektu byl na základě zkušeností ustanoven užší Realizační tým MAP, který je tvořen hlavními aktéry projektu, jimiž jsou vedoucí pracovních skupin, projektová manažerka, koordinátorky implementace a finanční manažerka.

*

Realizační tým zajišťuje především podkladové a výstupové materiály projektu, monitoruje průběh realizace místního akčního plánu, zajišťuje a koordinuje aktivity, zajišťuje přenos výstupů mezi pracovními skupinami a řídicím výborem, informuje veřejnost a pravidelně vyhodnocuje realizované aktivity.

*

Za činnost Realizačního týmu odpovídá projektová manažerka. Realizační tým se setkává dle potřeby, minimálně však 4krát za kalendářní rok.


*

PŘEDSTAVUJEME NÁŠ TÝM:
👇

Projektová manažerka a analytička

Brigita Pospíšilová
pospisilova@mas-rakovnicko.cz
734 213 667

 

Koordinátorka implementace

Bc. Andrea Tvarůžková
tvaruzkova@mas-rakovnicko.cz
736 287 148

 

Koordinátorka implementace, finanční manažerka a administrativní pracovnice

Jana Vosyková
vosykova@mas-rakovnicko.cz
733 544 533

 

Evaluátorka

Ing. Lucie Bučinová
https://www.regiopartner.cz/

 

Vedoucí pracovní skupiny pro podporu moderních didaktických forem

Mgr. Bc. Karel Folber
reditel@1zsrako.cz
725 399 299

 

Vedoucí pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání

Mgr. et Mgr. Jana Kovářová
jajanakovarova@gmail.com
721 075 507

 

Vedoucí pracovní skupiny pro rovné příležitosti

Ing. Marie Kruntová, MBA
kruntovamarie@seznam.cz
605 277 080