Obsah

logo

logo

ŘÍDICÍ VÝBOR

Řídící výbor MAP je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Ze svého středu si volí předsedu a definuje si své vlastní postupy a rozhodování, které jsou upraveny Statutem a Jednacím řádem, jež si ŘV schvaluje. Jeho role je tak přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalováním projektu. Řídící výbor úzce spolupracuje s Realizačním týmem, který mu předkládá jednotlivé výstupy realizace projektu k projednání a ke schválení. Díky tomu mají všichni členové kompletní přehled o realizaci MAP a podílí se na koordinaci aktivit Realizačního týmu a pracovních skupin. Členství v Řídícím výboru je dobrovolné a čestné.

*

Členové Řídícího výboru dostávají podklady pro jednání, pozvánky, zápisy z jednání Řídícího výboru a další výstupy e-mailem. Zápisy z jednání a schválené dokumenty jsou uveřejňovány na webových stránkách projektu. Členové Řídícího výboru jsou informováni o komunikačních nástrojích MAP a byli vyzváni ke sledování facebookového profilu MAP a webových stránek MAP k získávání aktuálních informací o realizace projektu MAP na území ORP Rakovník.

*

Odpovědnou osobou za činnost ŘV MAP je předseda/předsedkyně ŘV MAP, který bude zvolen na 1. jednání. Řídící výbor se setkává dle potřeby, v souladu se schváleným Statutem a Jednacím řádem ŘV MAP nejméně 2krát za kalendářní rok.

*

Funkce Subjekt Jméno a příjmení E-mail
Zástupce RT MAP Rakovnicko o.p.s. Brigita Pospíšilová pospisilova@mas-rakovnicko.cz
Zástupce zřizovatelů škol Obec Čistá Blanka Čebišová Cista.Obecni-urad@seznam.cz
Zástupce vedení škol ZŠ a MŠ Jesenice Mgr. Petr Koníř konir@zsjesenice.cz
Zástupce učitelů ZŠ a MŠ Čistá Mgr. Jana Švolbová JSvolbova@seznam.cz
Zástupce ŠD, ŠK ZŠ a MŠ Olešná Radka Malá malarka@seznam.cz
Zástupce ZUŠ ZUŠ Rakovník Libuše Podaná zusrako@iol.cz
Zástupce organizací NEF A SVČ DDM Rakovník Mgr. Monika Bechnerová monikabechnerova@seznam.cz
Zástupce rodičů - ZŠ - Radka Křikavová kancelar@mas-rakovnicko.cz
Zástupce rodičů - MŠ Předsedkyně Rady rodičů v MŠ V Lukách Bc. Andrea Tvarůžková tvaruzkova@mas-rakovnicko.cz
Zástupce obcí nezřizujících školu Obec Šípy Jan Majer sipy.obecni-urad@seznam.cz
Zástupce ORP Město Rakovník Ing. arch. Jana Jirátková jjiratkova@murako.cz
Zástupce realizátora MAP Rakovnicko o.p.s. Bc. Patricie Kovářová kovarova@mas-rakovnicko.cz