Obsah

logo
Místní akční plán ORP Rakovník IV
Reg. č. CZ.02.02.XX/00/23_017/0008300

*

Období realizace: 1.12.2023 - 31.12.2025

*

Počet zapojených subjektů: 49 dle RED IZO, resp. 72 dle IZO z celkového početu 74 v území SO ORP Rakovník (97%)

*
Anotace projektu:

Místní akční plán ORP Rakovník IV je projekt zaměřený na podporu společného plánování a spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání. Cílem projektu je rozvoj vzdělávání dětí a žáků v mateřských a základních školách, a to podporou cílových skupin projektu. Projekt navazuje na již realizované společné akční plánování, tento proces dále prohlubuje a upevňuje. Reaguje na potřeby území a napomáhá k jejich efektivnímu řešení.

*

Priority a cíle MAP ORP Rakovník:
verze schválená ŘV MAP 9.5.2023


pro zobrazení klikněte na náhled
👇
priority a cíle

*

Opatření MAP ORP Rakovník:

pro zobrazení klikněte na náhled
👇
opatření

logo