Obsah

logo

V rámci Prioritní osy 3 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání realizovala obecně prospěšná společnost Rakovnicko o.p.s. tyto tři projekty, jejichž hlavním cílem byl rozvoj vzdělávání dětí a žáků v mateřských a základních školách na území SO ORP Rakovník:

👇👇👇

MAP ORP Rakovník
Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0002122
09/2016 - 12/2017
zapojeno 46 škol z celkového početu 50 v území
Celková alokace ve výši Kč 1.383.060,-

 


MAP ORP Rakovník II
Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009701
09/2018 - 08/2022
zapojeno 40 škol z celkového početu 51 v území
Celková alokace ve výši Kč 12.791.851,20

 


MAP ORP Rakovník III
Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022992
09/2022 - 11/2023
zapojeno 45 škol z celkového početu 51 v území
Celková alokace ve výši Kč 2.113.639,50

 


 

😇🙏🥹

Děkujeme všem učitelkám a učitelům, kteří se na realizaci těchto projektů podíleli, kterým nebyl a není rozvoj vzdělávání na Rakovnicku lhostejný, kteří věnovali spoustu svého vzácného času, energie a osobního volna k tomu, aby se mohli dále rozvíjet, vzdělávat a sdílet s ostatními... no prostě, aby všem bylo v našich školách lépe.

DĚKUJEME
♥️♥️♥️

logo