Obsah

PS

Jedná se o dobrovolné platformy spolupráce na témata odpovídající zaměření odborníků v realizačním týmu, či jiná, dle aktuálních potřeb. Pracovní skupiny tvoří dobrovolně zapojení zástupci subjektů působících ve vzdělávání nebo sociálních službách. Pracovní skupiny se scházejí ke spolupráci při tvorbě klíčových dokumentů MAP a k plánování aktivit.

 

Na rakovnicku se pracovní skupiny scházejí v pravidelných intervalech od října 2016. Setkání je svoláváno konkrétním odborníkem a jsou probírána jak témata potřebná pro povinné výstupy projektu, tak také všechny podněty účastníků, které jsou pro další vývoj projektu klíčové. Na základě vzniklých diskuzí pak sestavujeme samotný akční plán vzdělávání a plánujeme semináře, kulaté stoly a ostatní měkké akce.

 

TIP: Chcete-li se do pracovní skupiny připojit, přijít se podívat, jak taková setkání probíhají, či Vás napadá téma, které by mělo být probráno, obraťte se prosím přímo na členy administrativního týmu (hlavní manažer projektu či asistent projektu). Velmi rádi Vás přivítáme a slibujeme, že se budeme věnovat všem navrženým tématům.