Obsah

RT

Realizační tým pro projekt MAP ORP Rakovník byl ustanoven 16. srpna 2016. Sedmičlenný tým se skládá z administrativního týmu, kde figuruje hlavní manažer a asistent projektu, a z týmu odborníků na průřezová a klíčová témata vzdělávání. Těmi jsou odborník na předškolní vzdělávání, odborník na základní vzdělávání, expert inkluze, odborník na zájmové a neformální vzdělávání a expert investic.

Realizační tým zajišťuje především podkladové materiály, monitoruje průběh realizace místního akčního plánu, zajišťuje naplánované společné vzdělávací a informační aktivity, zajišťuje přenos výstupů mezi pracovními skupinami a řídícím výborem, informuje veřejnost a pravidelně vyhodnocuje realizované aktivity.

 

Hlavní manažer projektu
Bc. Lucie Stará

Asistent projektu
Bc. Patricie Kovářová

Odborník na základní vzdělávání
Mgr. Karel Folber

Odborník na předškolní vzdělávání
Mgr. et Mgr. Jana Kovářová

Expert inkluze
Ing. Marie Kruntová

Odborník na neformální vzdělávání
Mgr. Zdeňka Jirková

Expert investic
Ing. Jan Valer

 

Realizační tým MAP ORP Rakovník