Obsah

ŘV

Hlavní pracovní orgán partnerství MAP je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast výchovy a vzdělávání dětí a žáků na území ORP Rakovník. V čele Řídícího výboru stojí předsedkyně, kterou byla na prvním setkání řídícího výboru, dne 23. září 2016, zvolena Mgr. Jana Švolbová.

Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalováním projektu. Řídící výbor tak úzce spolupracuje s realizačním týmem, který mu předkládá jednotlivé výstupy realizace projektu k projednání a ke schválení. Díky tomu mají všichni členové kompletní přehled o realizaci MAP a podílí se na koordinaci aktivit realizačního týmu a pracovních skupin. Členství v Řídícím výboru je dobrovolné a čestné.

 

Funkce Subjekt Jméno a příjmení
Zástupce středočeského kraje a realizátora KAP   PaedDr. Pavel Schneider
Zástupce zřizovatele škol Obec Čistá Blanka Čebišová
Zástupce zřizovatele škol Město Jesenice Ing. Jan Polák
Zástupce vedení škol/pedagogů ZŠ a MŠ Čistá Mgr. Jana Švolbová
Zástupce vedení škol/pedagogů SŠ, ZŠ a MŠ Rakovník, p. o. Mgr. Šárka Konopásková
Zástupce vedení škol/pedagogů 3. ZŠ Rakovník Mgr. Jan Křikava
Zástupce organizace neformálního a zájmového vzdělávání Jazyková škola ArinaRa Michaela Chytrá
Zástupce Základní umělecké školy Rakovník Základní umělecká škola Rakovník Libuše Podaná
Zástupce investičního odboru MÚ Rakovník Městský úřad Rakovník Ing. Arch. Jana Jirátková
Zástupce rodičů   Ing. Petr Musil
Zástupce realizátora MAP Rakovnicko o.p.s. Simona Dvořáková