Obsah

Místní lídři

 Identifikace Místních lídrů/expertů v rámci pracovních skupin MAP ORP Rakovník II

- aktualizace k: 24. 2. 2022

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009701 

V rámci projektu MAP ORP Rakovník II bylo ustanoveno šest pracovních skupin: 

 

PS financování; PS rovné příležitosti ; PS čtenářská gramotnost; PS matematická gramotnost; PS zájmové a neformální vzdělávání; PS předškolní vzdělávání 

 

V souladu s Postupy MAP II byli do PS zapojeni místní lídři/experti na jednotlivé oblasti vzdělávání z daného území. Těmi jsou odborníci a výborní učitelé, kteří motivují své žáky k učení, dokážou je zapálit a nadchnout se pro zajímavé činnosti, pomáhají ostatním pedagogickým pracovníkům v jejich rozvoji, zkouší nové metody a přístupy, vyhodnocují jejich přínos a stále se vzdělávají v oblasti práce učitele.

 

Pracovní skupina Místní lídři v rámci pracovní skupiny
PS matematická a čtenářská gramotnost Mgr. Karel Folber - Matematická gramotnost
Mgr. Milena Mouchová - Matematická gramostnost
Mgr. Alice Jendelová - Čtenářská gramotnost
Mgr. Radka Koubová - Čtenářská gramotnost
Mgr. Martin Donát - Digitální gramotnost
PS rovné příležitosti Ing. Marie Kruntová
Mgr. Pavla Kýnová
PS předškolní vzdělávání Mgr. et. Mgr. Jana Kovářová
Mgr. Pavla Mašková
Lenka Pecková, Dis.
PS zájmové a neformální vzdělávání Mgr. Zdeňka Jirková
Andrea Nytrová Parobková