Obsah

PS

Jedná se o dobrovolné platformy spolupráce na témata odpovídající zaměření odborníků v realizačním týmu, či jiná, dle aktuálních potřeb. Pracovní skupiny tvoří dobrovolně zapojení zástupci subjektů působících ve vzdělávání nebo sociálních službách. Pracovní skupiny se scházejí ke spolupráci při tvorbě klíčových dokumentů MAP a k plánování aktivit.

*

Na rakovnicku se pracovní skupiny scházejí v pravidelných intervalech od března 2019. Setkání je svoláváno konkrétním odborníkem a jsou probírána jak témata potřebná pro povinné výstupy projektu, tak také všechny podněty účastníků, které jsou pro další vývoj projektu klíčové. Na základě vzniklých diskuzí pak sestavujeme samotný akční plán vzdělávání a plánujeme semináře, kulaté stoly a ostatní měkké akce.

*

Je sestaveno celkem 6 pracovních skupin:

 

Pracovní skupina Subjekt Vedoucí PS - Jméno a Příjmení E-mail
Financování Rakovnicko o.p.s. Brigita Pospíšilová pospisilova@mas-rakovnicko.cz
Rovné příležitosti ZŠ a MŠ Čistá Ing. Marie Kruntová kruntovamarie@seznam.cz
Předškolní vzdělávání MŠ V Lukách Mgr. et Mgr. Jana Kovářová jajanakovarova@gmail.com
Čtenářská gramotnost 1.ZŠ Rakovník Mgr. Karel Folber reditel@1zsrako.cz
Matematická gramotnost 1.ZŠ Rakovník Mgr. Karel Folber reditel@1zsrako.cz
Zájmové a neformální vzdělávání   Mgr. Zdeňka Jirková zd.jirkova@seznam.cz


Do činnosti pracovních skupin je zapojeno více než 40 členů.

TIP: Chcete-li se do pracovní skupiny připojit, přijít se podívat, jak taková setkání probíhají, či Vás napadá téma, které by mělo být probráno, obraťte se prosím přímo na členy administrativního týmu (hlavní manažer projektu či asistent projektu). Velmi rádi Vás přivítáme a slibujeme, že se budeme věnovat všem navrženým tématům.