Obsah

ŘV

Hlavní pracovní orgán partnerství MAP je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast výchovy a vzdělávání dětí a žáků na území ORP Rakovník.V čele Řídícího výboru stojí předsedkyně, kterou byla na prvním setkání řídícího výboru, dne 13. března 2019, zvolena Mgr. Jana Švolbová.

*

Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalováním projektu. Řídící výbor tak úzce spolupracuje s realizačním týmem, který mu předkládá jednotlivé výstupy realizace projektu k projednání a ke schválení. Díky tomu mají všichni členové kompletní přehled o realizaci MAP a podílí se na koordinaci aktivit realizačního týmu a pracovních skupin. Členství v Řídícím výboru je dobrovolné a čestné.

 

Funkce Subjekt Jméno a příjmení E-mail
Zástupce RT MAP Rakovnicko o.p.s. Brigita Pospíšilová pospisilova@mas-rakovnicko.cz
Zástupce zřizovatelů škol Obec Čistá Blanka Čebišová cista.obecni-urad@seznam.cz
Zástupce zřizovatelů škol Obec Zbečno Ing. Jiří Těhan MBA starosta@obeczbecno.cz
Zástupce vedení škol ZŠ a MŠ Jesenice Mgr. Petr Koníř konir@zsjesenice.cz
Zástupce učitelů ZŠ a MŠ Čistá Mgr. Jana Švolbová JSvolbova@seznam.cz
Zástupce ŠD,ŠK ZŠ a MŠ Olešná Radka Malá malarka@seznam.cz
Zástupce ZUŠ ZUŠ Rakovník Libuše Podaná zusrako@iol.cz
Zástupce organizací NEF A SVČ Jazyková škola ArinaRa Michaela Chytrá info@arinara.com
Zástupce KAP KAP Střední Čechy Lea Ďuráčová, Dis. duracova@kr-s.cz
Zástupce rodičů   Radka Křikavová kancelar@mas-rakovnicko.cz
Zástupce obcí nezřizujících školu Žďár u Jesenice Monika Honzíková Honzikova21@seznam.cz
Zástupce ORP Městský úřad Rakovník Ing. Arch. Jana Jirátková jjiratkova@murako.cz
Zástupce Centra podpory projektu SRP (NIDV) Centrum podpory SRP Jiří Dušek jiri.dusek@npi.cz
Zástupce realizátora MAP Rakovnicko o.p.s. Andrea Medunová medunova@mas-rakovnicko.cz