Obsah

Místní lídři

V rámci projektu MAP ORP Rakovník III pokračují v činnosi všechny pracovní skupiny, které byly činné již v předchozím projektu: 

PS pro financování 

PS pro rovné příležitosti 

PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti i rozvoj potenciálu každého žáka

PS pro rozvoj matematické gramotnosti i rozvoj potenciálu každého žáka

PS pro zájmové a neformální vzdělávání 

PS pro předškolní vzdělávání 

*

V projektu MAP III pokračují v činnosti v pracovních skupinách místní lídři/experti na jednotlivé oblasti vzdělávání z daného území, kteří byli identifikováni v MAP II. Jsou jimi odborníci a výborní učitelé, kteří motivují své žáky k učení, dokážou je zapálit a nadchnout se pro zajímavé činnosti, pomáhají ostatním pedagogickým pracovníkům v jejich rozvoji, zkouší nové metody a přístupy, vyhodnocují jejich přínos a stále se vzdělávají v oblasti práce učitele.

*

Poslední aktualizace proběhla na 2. jednání ŘV MAP dne 9.5.2023

 

Pracovní skupina Místní lídři v rámci pracovní skupiny
PS matematická a čtenářská gramotnost Mgr. Bc. Karel Folber / 1. ZŠ Rakovník - Čtenářská gramotnost
Mgr. Milena Mouchová / 1. ZŠ Rakovník - Matematická gramotnost - DG
Mgr. Alice Jendelová / 1. ZŠ Rakovník - Čtenářská gramotnost - za 2. stupeň ZŠ - DG
Mgr. Radka Koubová / 2. ZŠ Rakovník - Čtenářská gramotnost - za 1. stupeň ZŠ
PS rovné příležitosti Ing. Marie Kruntová / ZŠ a MŠ Čistá
Mgr. Pavla Kýnová / ZŠ a MŠ Pavlíkov
PS předškolní vzdělávání Mgr. et. Mgr. Jana Kovářová / MŠ V Lukách - DG
Mgr. Pavla Mašková / MŠ V Lukách - garant projektu Montessori putovní kufr

Lenka Pecková, Dis. / MŠ Oráčov - garant projektu Montessori putovní kufr

Linda Gebhartová / MŠ Všetaty - garant projektu Montessori putovní kufr
PS zájmové a neformální vzdělávání Mgr. Zdeňka Jirková
Andrea Nytrová Parobková / Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK, z.s.