Obsah

organizační struktura

PS

Pracovní skupiny jsou základním článkem procesu Místního akčního plánování. Jsou složeny z odborníků, učitelů, ředitelů, zřizovatelů, zástupců zájmového a neformálního vzdělávání a dalších aktérů podílejících se na rozvoji vzdělávání v území.

Hlavní rolí pracovních skupin je:

- podílení se na tvorbě dokumentace MAP a procesu věcného připomínkování,
- navrhování implementačních a dalších aktivit MAP,
- diskusní platforma.

 

V rámci činnosti pracovních skupin mohou probíhat různé aktivity podporující osobní profesní rozvoj jejích členů. Platformy pracovních skupin slouží také k výměně zkušeností, dobré i špatné praxe a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji potenciálu každého žáka v jednotlivých oblastech. Členové pracovních skupin diskutují o problematice vzdělávání v daném území a společně hledají příležitosti k pozitivnímu rozvoji, aktualizují SWOT analýzy, diskutují aktuální témata, např. oblast rozvoje informatického myšlení dětí a žáků a využívání ICT ve vzdělávání, identifikují místní lídry v oblasti vzdělávání a aktivně se podílejí na procesu společného plánování v území.

*

Každou pracovní skupinu vede vedoucí pracovní skupiny, který je zároveň členem užšího realizačního týmu, současně se každého jednání pracovní skupiny účastní další členové užšího realizačního týmu, kterými jsou hlavní manažer a koordinátor projektu, tím je zajištěn přenos informací z pracovních skupin, přes užší realizační tým až po Řídící výbor. Hlavní manažer a koordinátor projektu zajišťují administrativní agendu činnosti pracovních skupin (rozesílání podkladů, svolávání pracovních skupin, komunikace se členy skupin, shromažďování podkladů, koordinace úkolů vzešlých z jednání pracovních skupin, pořizování zápisů z jednání apod.

*

Za činnost pracovních skupin odpovídají jednotliví vedoucí pracovních skupin. Pracovní skupiny se setkávají dle potřeby, v souladu s Postupy MAP III však nejméně 4krát za kalendářní rok.

*

V MAP III pokračují všechny pracovní skupiny, které byly funkční v MAP II:

Pracovní skupina pro financování

Mgr. Bc. Karel Folber – ředitel 1. ZŠ Rakovník

Mgr. et Mgr. Jana Kovářová – ředitelka MŠ V Lukách, Rakovník

Blanka Čebišová – starostka obce Čistá

Ing. Jan Polák – starosta města Jesenice
 

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

Mgr. Eva Konířová – ZŠ a MŠ Jesenice

Mgr. Alice Jendelová – 1. ZŠ Rakovník

Mgr. Markéta Šnoblová – ZŠ Mutějovice

PaedDr. Eva Fastová – ZŠ a MŠ Olešná

Mgr. Radka Koubová – 2. ZŠ Rakovník

Mgr. Olga Juráňová – ZŠ a MŠ V Zahrádkách, Roztoky

Mgr. Alena Kellerová – ZŠ a MŠ J. A. Komenského v Novém Strašecí

 

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu   každého žáka

Mgr. Jana Procházková – ZŠ a MŠ Lužná

Mgr. Lucie Kocová – ZŠ a MŠ Lubná

Mgr. Milena Mouchová – 1. ZŠ Rakovník

Mgr. Lenka Vernerová – ZŠ a MŠ Krušovice

Mgr. Jana Sýkorová – ZŠ a MŠ Pavlíkov

 

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Mgr. Hana Vanická – SŠ a ZŠ Jesenice

Mgr. Markéta Uhrová – SŠ a ZŠ Jesenice

Mgr. Pavla Kýnová – ZŠ a MŠ Pavlíkov

Mgr. Hana Hvězdová – ZŠ a MŠ Lubná

 

Pracovní skupina pro předškolní vzdělávání

Mgr. Pavla Mašková – MŠ V Lukách, Rakovník

Lenka Pecková, DiS. – MŠ Oráčov

Andrea Samková – ZŠ a MŠ Olešná

Bc. Zdeňka Burdová – ZŠ a MŠ Chrášťany

Eva Roubíková – MŠ Nesuchyně

Mgr. Lucie Jirásková – ZŠ a MŠ Křivoklát

Jana Fikejzová – MŠ Městečko

Linda Gebhartová - MŠ Všetaty

 

Pracovní skupina pro zájmové a neformální vzdělávání

Mgr. Bohumila Koutecká – ZŠ a MŠ Šanov

Libuše Šmausová – SŠ a ZŠ Jesenice

Mgr. Monika Bechnerová – DDM Rakovník

Radka Malá – ZŠ a MŠ Olešná

Andrea Nytrová Parobková – Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK

Bc. Kristýna Bauerová - ZŠ a MŠ Pavlíkov