Obsah

Popis projektu

Místní akční plán ORP Rakovník

Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022992

*

Období realizace: 1.9.2022 - 30.11.2023

*

Počet zapojených subjektů: 45 dle RED IZO = 65 dle IZO z celkového početu 73 v území ORP Rakovník (89%)

*
Anotace projektu:


Místní akční plán ORP Rakovník III je projekt zaměřený na rozvoj a podporu procesu   vzdělávání dětí a žáků v území díky podpoře cílových skupin projektu. Navazuje na již   realizované společné akční plánování v území s cílem prohloubení tohoto procesu, včetně   procesu strategického plánování ve školách. Podporuje rozvoj partnerství a spolupráci v území a současně se věnuje i vyhodnocení celého dosud realizovaného procesu místního   akčního plánování ve vzdělávání.

*

Priority a cíle MAP ORP Rakovník:
verze schválená ŘV MAP 9.5.2023


pro zobrazení klikněte na náhled
👇
priority a cíle

*

Opatření MAP ORP Rakovník:

pro zobrazení klikněte na náhled
👇
opatření