Obsah

logo

 

PRACOVNÍ SKUPINY

 

V rámci realizace projektu Místní akční plán ORP Rakovník IV jsou ustanoveny následující pracovní skupiny:

 

  • Pracovní skupina pro financování (PS FIN)
  • Pracovní skupina pro podporu moderních didaktických forem (PS MDF)
  • Pracovní skupina pro rovné příležitosti (PS RP)
  • Pracovní skupina pro předškolní vzdělávání (PS MŠ)

 

Stránka

  • 1

logo

2. setkání

Kdy: 24.4.2024 od 15:00 hod.

Kde: 1. ZŠ Martinovského 153, 269 01 Rakovník

Program: Představení projektu IPs Kurikulum - Markéta Votavová, garant území pro Středočeský kraj; Možnosti zapojení se do projektů spolupráce - Regionální čítanka Rakovnicka a Zvědavá stezka Lužná - Roman Hartl, odborný garant pro regionální identitu; Navázání na vstupní diskusi nad pojetím moderních didaktických forem; Sdílení zkušeností členů pracovní skupiny s vlastní praxi; Rozpracování meziškolní soutěže základních škol.

 

logo

1. setkání

Kdy: 28.2.2024 od 15:00 hod.

Kde: Restaurace U zlatého hroznu, Palackého 78, Rakovník

Program: Diskuse nad pojetím moderních didaktických forem ve výuce a co si kdo pod tímto pojmem představuje. Nasdílení praxe v území a definování těch forem, na které by bylo nejvhodnější se v projektech MAP IV a MAP V zaměřit. Výběr vhodných způsobů, jak zavádění těchto forem podpořit.

Závěr: Z velmi aktivní diskuse vzešla shoda na tvrzení, že moderní didaktickou formou jsou myšleny takové formy, které žáky baví. V případě, že žáka výuka zaujme a baví ho, je schopen se do výuky zapojit a je vysoce pravděpodobné, že si učivo osvojí. Takovou formou může být např. i mnohdy zatracovaná frontální výuka, která když je dobře pojata, tak dokáže žáky zaujmout, bavit je a tím naplnit atributy moderní didaktické formy. Pro výuku je klíčová osobnost pedagoga a jeho schopnost žáky zaujmout. V pojetí moderních didaktických forem je podstatné, aby ve výuce docházelo k přenesení aktivity a odpovědnosti na žáka. Žádný pedagog by neměl být manipulován do využívání metod, se kterými není osobně ztotožněn a necítí se v dané metodě komfortně. Pedagog by měl využívat takové metody, ve kterých dokáže být autentický a je schopen svým projevem žáky zaujmout. Mezi moderními didaktickými metodami byly zmíněny: zážitkové učení, učení venku (např. Les ve škole) a badatelsky orientovaná výuka.

logo

logo

Členové skupiny:

Mgr. Bc. Karel Folber - 1. ZŠ Rakovník - vedoucí PS MDF
Bc. Adam Šabat - ZŠ a MŠ J. A. Komenského v Novém Strašecí
Mgr. Eva Konířová - ZŠ a MŠ Jesenice
Mgr. Petr Koníř - ZŠ a MŠ Jesenice
Mgr. Nikola Tomková - ZŠ a MŠ Jesenice
Mgr. Lucie Kocová - ZŠ a MŠ Lubná
Mgr. Radek Vyskočil - ZŠ a MŠ Lubná
Mgr. Jana Procházková - ZŠ a MŠ Lužná
Mgr. Pavla Kýnová - ZŠ a MŠ Pavlíkov
Mgr. Jana Sýkorová - ZŠ a MŠ Pavlíkov
Bc. Kristýna Bauerová - ZŠ a MŠ Pavlíkov
Mgr. Kamila Mallá - ZŠ a MŠ Čistá
Mgr. Alice Zápalová - 1. ZŠ Rakovník
Mgr. Milena Mouchová - 1. ZŠ Rakovník
Mgr. Radka Koubová - 2. ZŠ Rakovník
Mgr. Markéta Šnoblová - ZŠ Mutějovice
Mgr. Olga Juráňová - ZŠ a MŠ V Zahrádkách, Roztoky
PaedDr. Eva Fastová - ZŠ a MŠ Olešná
Radka Malá - ZŠ a MŠ Olešná
Libuše Šmausová - SŠ a ZŠ Jesenice
Jana Roubíková - ZŠ Mutějovice

logo

logo

Pravidla pro žadatele a příjemce říkají, že....

....tuto skupinu tvoří učitelé a lídři z daného území. Obsahem její práce je výměna zkušeností a odborných znalostí o moderních didaktických formách, metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí dětí a žáků. Skupina dále projednává a připomínkuje relevantní dokumentaci MAP a aktivně se podílí na celém procesu společného plánování v území.

....cílem této pracovní skupiny jsou zpracované návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol v oblasti moderních didaktických forem.

logo