Obsah

logo

 

PRACOVNÍ SKUPINY

 

V rámci realizace projektu Místní akční plán ORP Rakovník IV jsou ustanoveny následující pracovní skupiny:

 

  • Pracovní skupina pro financování (PS FIN)
  • Pracovní skupina pro podporu moderních didaktických forem (PS MDF)
  • Pracovní skupina pro rovné příležitosti (PS RP)
  • Pracovní skupina pro předškolní vzdělávání (PS MŠ)

 

Stránka

  • 1

logo

2. setkání

Kdy: 2.4.2024 od 16:00 hod. 

Kde: MŠ V Lukách, Rakovník

Program: Konkrétní rozpracování meziškolní soutěže a pokračování v diskusi a plánování dalších aktivit.

logo

1. setkání

Kdy: 27.2.2024 od 15:00 hod.

Kde: Vinotéka Ve Vysoké, Vysoká 100, Rakovník

Program: Diskuse čelnů PS MŠ nad možnostmi rozvoje předškolního vzdělávání v MAP IV a MAP V.

Závěr: Členky PS MŠ se shodly na podpoře spolupráce mateřských a základních škol, a to v kontextu přechodu dětí z MŠ na ZŠ (spolupráce MŠ a ZŠ, MŠ a rodina, otázka školních odkladů apod.). Jako příklad inspirativní praxe byl sdílen projekt MOSTY - adaptační projekt pro předškoláky (viz databáze OP VVV). Byly prodiskutované možnosti exkurzí a jaké inspirativní školy by bylo vhodné v MAP IV navštívit. Rozpracována byla chystaná meziškolní soutěž mateřských škol ve školním roce 2024/2025, které se bude věnovat příští pracovní skupina. Sdíleny byly další výstupy OP VVV, které by bylo možné využít ve své praxi, např. soubory pracovních listů projektu Klokanovy školky, Předškoláčkův mapováček, Determinanty práce s dvouletými dětmi apod. Členky byly seznámeny s možnostmi zapojení se do IPs Kurikulum (metodické kabinety) a možnostmi spolupráce s IPs Střední článek. Byla předestavena možnost podpory polytechnického vzdělávání v MŠ (workshop, nákup funkčního polytechnického nářadí apod.). Náměty na další aktivity spolupráce a vzdělávací aktivity: Práce s dětmi se SVP - komunikace s rodiči, kazuistiky; Formativní hodnocení v mateřské škole

logo

logo

Členové skupiny:

Mgr. et Mgr. Jana Kovářová - MŠ v Lukách, Rakovník - vedoucí PS MŠ
Mgr. Pavla Mašková - MŠ V Lukách, Rakovník
Andrea Klementovičová - 1. MŠ Rakovník
Mirka Křišíková - MŠ U Lesíka, Nové Strašecí
Bc. Jitka Ambrůžková - ZŠ a MŠ Šanov
Lenka Pecková, DiS. - MŠ Oráčov
Jitka Chvojková, DiS. - ZŠ a MŠ Jesenice
Bc. Markéta Čuříková - MŠ Zavidov
Zuzana Machová - ZŠ a MŠ Čistá
Linda Gebhartová - MŠ Všetaty
Darina Štíchová - ZŠ a MŠ Kolešovice
Bc. Eva Roubíková - MŠ Nesuchyně
Jana Fikejzová - MŠ Městečko
Mgr. Lucie Jirásková - ZŠ a MŠ Křivoklát
Alena Vojáčková - MŠ Hořesedly
Bc. Jitka Jelínková - ZŠ a MŠ Lubná
Bc. Zdeňka Burdová - ZŠ a MŠ Chrášťany
Andrea Samková - ZŠ a MŠ Olešná
Barbora Bartošová, DiS. - MŠ Průběžná, Rakovník
Blanka Ortcikrová - MŠ Šamotka, Rakovník

logo

logo

Pravidla pro žadatele a příjemce říkají, že....

....volitelná pracovní skupina, kterou je pracovní skupina pro předškolní vzdělávání, musí v rámci své činnosti zohledňovat problematiku rozvoje potenciálu každého dítěte / žáka a současně zvolené téma skupiny musí zohledňovat identifikované priority ve vzdělávání v území. Téma by mělo zároveň reflektovat problematiku zájmového a neformálního vzdělávání i začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s oblastí vzdělávání, na kterou je skupina zaměřena.

....cílem této pracovní skupiny jsou zpracované návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol v oblasti předškolního vzdělávání.

logo