Obsah

logo

 

PRACOVNÍ SKUPINY

 

V rámci realizace projektu Místní akční plán ORP Rakovník IV jsou ustanoveny následující pracovní skupiny:

 

  • Pracovní skupina pro financování (PS FIN)
  • Pracovní skupina pro podporu moderních didaktických forem (PS MDF)
  • Pracovní skupina pro rovné příležitosti (PS RP)
  • Pracovní skupina pro předškolní vzdělávání (PS MŠ)

 

logo

2. setkání

Kdy: 8.4.2024 od 16:00 hod.

Kde: Zasedací místnost MAP, 4. patro, Lubenská 2250, Rakovník

Program: Příprava na kulatý stůl se SOFA, který proběhne pod záštitou PS RP dne 16.4.2024 - téma: Včasná identifikace ohrožených dětí, nastavení funkční mezioborové spolupráce a úvod do trauma respektujícího přístupu.

logo

1. setkání

Kdy: 7.2.2024 od 15:30 hod.

Kde: Zasedací místnost MAP, 4. patro, Lubenská 2250, Rakovník

Program: Diskuse členů PS RP nad možnostmi nastavení spolupráce aktérů v území při řešení dopadů sociálních podmínek na vzdělávání a školní ne/úspěšnosti.

Závěr: PS RP se shodla na potřebě uspořádání kulatého stolu všech relevantních aktérů (zástupci škol, MAP, orgánu sociálně právních ochrany dětí apod.), u kterého dojde k vyhodnocení aktuálního stavu spolupráce v území napříč subjekty, jak tento stav jednotlivé subjekty vnímají, jaký by byl ideální stav, ke kterému by intervence měla směřovat a jakými způsoby tohoto stavu dosáhnout.

logo

logo

Členové skupiny:

Ing. Marie Kruntová, MBA - ZŠ a MŠ Čistá - vedoucí PS RP
Andrea Nytrová Parobková - Centrum pro děti, dospělé a mládež DRAK, z.s.
Mgr. Alena Ostrejšová, DiS. - Rakovnicko o.p.s., projekt OPZ+
Mgr. Bohumila Koutecká - ZŠ a MŠ Šanov
Mgr. Alena Kellerová - ZŠ a MŠ J. A. Komenského v Novém Strašecí
Mgr. Hana Hvězdová - ZŠ a MŠ Lubná
Mgr. Hana Vanická - SŠ a ZŠ Jesenice
Mgr. Markéta Uhrová - SŠ a ZŠ Jesenice

logo

logo

Pravidla pro žadatele a příjemce říkají, že....

....v každém MAP bude pracovat pracovní skupina pro rovné příležitosti a k řešení přechodů ve vzdělávání (například MŠ/ZŠ; první a druhý stupeň ZŠ; ZŠ/SŠ; ZŠ/víceletá gymnázia). Obsahem práce této skupiny je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuse o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol. Na základě získaných znalostí a zkušeností především posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání. Skupina také vytváří popis stávajícího stavu problematiky v území, popis příčin / důvodů tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu. Projednává a připomínkuje relevantní dokumentaci MAP...

....cílem této pracovní skupiny jsou zpracované návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol v oblasti rovných příležitostí.

logo