Obsah

HM

Pojďme se dozvědět, jak rozvíjet předmatematickou gramotnost v duchu výukové metody orientované na budování schémat

Tento akreditovaný seminář MŠMT bude zaměřen na následující klíčové myšlenky:
 

  • Východiska Hejného metody, stanovené zásady
  • Aplikace těchto metod v předmatematické výchově. Využití schématických matematických prostředí pro rozvoj tvořivosti a intelektu dítěte
  • Rozvoj číselných představ
  • Rozvoj porozumění geometrickým pojmům


Vzdělávací organizace: H-mat, o.p.s.

Termín: 26. 11. 2020

Čas: od 14:00 do 18:00 hodin

S ohledem na aktuální situaci, a to šíření covidu 19 se seminář uskuteční v ONLINE PROSTŘEDÍ

Kapacita semináře: 20 účastníků

Seminář je určen pro učitele mateřských škol zapojených do projektu MAP ORP Rakovník II

Cíl akce: Rozšíření obzorů v oblasti matematických metod

Účast je zdarma, porozumění metodě budování schémat zaručeno 😆

Registrace na seminář: mezlova@mas-rakovnicko.cz

Kapacita semináře je již plně obsazena


Těšíme se na Vás ❤️ vaše Mapačky Brigita a Týna 🙂