Obsah

jan čenský


Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, přijměte naše srdečné pozvání na dvoudenní seminář věnovaný tématu rétorika a vystupování

Díky tomuto kurzu s Janem Čenským máte unikátní příležitost se naučit autentickému a přesvědčivému projevu, umění rétoriky a schopnosti sebevědomé prezentace svého zařízení i sebe sama

Těšit se můžete například na tato témata:
řeč těla * čtení neznámých textů * cvičení mluvy * práce před kamerou * osobnostní test * trénink improvizace a pohybovosti aneb "vaření z vody" * praktická cvičení přímo pro účastníky: projev, slavnostní řeč, konference, videokonference

Jan Čenský Vás dvoudenním seminářem provede společně s Lenkou Bernardes de Silva, díky které se seznámíte s psychologií barev, pravidly dress code a business etiketou.

Lektoři: Jan Čenský a Lenka Bernardes da Silva

Spoluorganizátorka kurzu: Mgr. Ilona Křížková
(http://jik.kreis.cz/)

Termín: 24.6. - 25.6.2021

Časový rozvrh: 1. den začátek v 9:00 hodin, konec 2. den v 17:00 hodin

Místo konání: Pivovarský dvůr Plasy (http://www.pivovarskydvurplasy.cz/)

Kapacita semináře: max. 25 účastníků

Seminář je určen ředitelům a učitelům základních a mateřských škol zapojených do projektu MAP ORP Rakovník II a členům Realizačního týmu a Řdícího výboru MAP.

Cíl akce: Podpora image ředitele jako manažere školy. Neformální setkání aktérů ve vzdělávání regionu Rakovnicka - podpora komunity kooperujících učitelů a ředitelů jako pilíře pro efektivní rozvoj kvalitního vzdělávání v území. Podpora znalostních kapacit Řídícího výboru MAP.

Účast na semináři je zdarma, včetně ubytování a stravování po celé dva dny,
intenzivní zážitek zaručen 😉

Těšíme se na Vás ❤️ vaše Mapačky Brigit a Týna 🙂