Obsah

logika

Máte občas pocit, že vašim žákům chybí logické uvažování?
Na tomto semináři se dozvíte, jak ho u žáků nastartovat a efektivně rozvíjet

Jeden z hlavních cílů výuky matematiky na ZŠ a SŠ se považuje v RVP i ŠVP soustavný rozvoj logického myšlení žáků. Pojem logického myšlení však v těchto školských dokumentech i v literatuře není jednoznačně vymezen a jednotně interpretován. Seminář bude vycházet z analýzy pojmu logického myšlení, jeho vztahům k logice a dalším druhům myšlení. Bude připomenut význam logického myšlení ve výuce matematiky a stručně nastíněn historický vývoj zařazení logických pojmů v českých učebnicích matematiky. Podstatná závěrečná část semináře bude věnována diskusi o obsahovém a metodickém pojetí rozvíjení logického myšlení a logice ve výuce matematiky podle RVP, v současnýchučebnicích matematiky a ve školské praxi.

Lektorka: PhDr. Michaela Kaslová

Termín: 1. část - 10. 6. 2021 od 13:00 hod.

               2. část - 15. 6. 2021 od 13:00 hod.

Místo konání: online platforma MS Teams

Kapacita: 20 účastníků

Seminář je určen pro učitele základních škol zapojených do projektu MAP ORP Rakovník II

Cíl akce: Podpora rozvoje matematické gramotnosti a logického myšlení žáků

Účast je zdarma a šance na vyšší počet logicky uvažujících žáků obrovská 😆

Na seminář je možné se průběžně přihlašovat

Těšíme se na Vás ❤️ vaše Mapačky Brigita a Týna 🙂