Obsah

Logopedické chvilky s Lenkou
ve spolupráci s logopedickým asistentem jsme pro vás od nového školního roku připravili aktivitu „Logopedické chvilky s Lenkou“ 🥳

Co je cílem této aktivity?

 • podpora oblasti řečového rozvoje dětí
 • prohloubení spolupráce pedagogických pracovníků mateřských škol a odborníků z praxe v rámci vzdělávání (společné plánování, realizace a vyhodnocování realizovaných aktivit)
 • navázání pravidelné spolupráce pedagoga a odborníka v oblasti logopedie a vzájemné inspirování v oblasti řečového rozvoje dětí
 • zvyšování kvality vzdělávání v mateřských školách s pozitivním vlivem na výsledky dětí
 • podpora přípravy dětí na přechod z mateřské na základní školu
 • zpestření výuky, sdílení zkušeností a praxe s realizací aktivity napříč zapojenými školami

 

Jak bude realizace této aktivity probíhat?

 • v pravidelných intervalech, vždy v dopolední čas (harmonogram návštěv bude stanoven podle počtu mateřských škol, které o tuto aktivitu projeví zájem)
 • logoped navštíví přímo vaši školu a ve spolupráci s učitelem bude realizovat aktivity podporující řeč předškolních dětí
 • bude se jednat o učení formou hry: nácvik správné výslovnosti, rozvoj slovní zásoby (pasivní i aktivní), rozvoj hrubé i jemné motoriky (cviky na propojení hemisfér), podpora sociálních vztahů, rozvoj logického myšlení, rozvoj paměti, předškolní příprava

 

Cílová skupina této aktivity?

 • pedagogičtí pracovníci mateřských škol zapojených do projektu MAP ORP Rakovník II
 • děti v povinném předškolním vzdělávání

 

Realizace této aktivity je pro vaši mateřskou školu zcela zdarma, veškeré náklady budou hrazeny z projektu MAP ORP Rakovník II.

Začátkem září bychom společně s Lenkou navštívili všechny mateřinky, které se zapojí a doladili organizační detaily. Předpokládáme, že se nám povede aktivitu zahájit už od října 2020.

Věříme, že vás nabídka logopedických chvilek zaujme a že to bude fajn aktivita nejen pro vaše učitelky, ale i pro děti 😊

❤️ vaše Mapačky Brigita a Týna a naše-vaše logopedická asistentka Bc. Lenka Perglová 🙂

******************
Hledáte fotky z Logopedických chvilek s Lenkou?
K tomuto účelu jsme vytvořili album na našich Facebookových stránkách, kam všechny pořízené fotografie ukládáme.

Nakouknout tam můžete prostřednictvím tohoto linku, který Vás do našeho alba během okamžiku přenese 😉👍