Obsah

Klára

 Práce s knihou a ČG, pracovní listy (teoreticky)
po absolvování workshopu s Klárou Smolíkovou nic z toho už nebude problém 🙂

Kombinace těchto témat byla zvolena jako "komplexní balíček" k podpoře rozvoje čtenářské gramotnosti. Jedna část je věnována práci s knihou, jako nedílné součásti rozvoje čtenářské gramotnosti žáků. Zaměření bude nejen na podporu četby ve výuce českého jazyka, ale i oborového čtení v odborných předmětech.. V části Tvorba pracovních listů si učitelé společně s lektorkou projdou teorii, jak si jednoduše vytvářet vlastní pracovní materiály pro další činnost s knihou a texty. Na tuto teoretickou část bude ve druhém pololetí tohoto školního roku navazovat praktický workshop.

Lektorka: Klára Smolíková

Termín: 30.11. 2020 od 14:00 hodin

Časová dotace: 2 x 90 minut

Online platforma: MS Teams

Kapacita workshopu: 15 účastníků

Workshop je určen pro učitele 1. i 2. stupně základních škol zapojených do projektu MAP ORP Rakovník II

Cíl akce: Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v oblasti práce s knihou,příprava vlastních pracovních listů

Účast je zdarma a zábava zaručena 😆

Kapacita workshopu je již naplněna

Těšíme se na Vás ❤️ vaše Mapačky Brigita a Týna 🙂