Obsah

předmat

Pojetí předmatematické gramotnosti v předškolní výchově

Od roku 1990 proběhla řada změn v rozvíjení předmatematické gramotnosti. Některé z nich byly systémové, jiné byly chaotické vyplývající z kontextu dané doby. Mezitím se měnily podmínky, ve kterých se nachází pedagog mateřské školy a na které je potřeba reagovat. Proč některé přístupy a obsahy zachovat a jaké je naopak zapotřebí změnit? Mapování situace na poli předmatematické gramotnosti v mateřských školách prokázalo sílící vliv laické veřejnosti a dalších neodborníků pro předškolní vzdělávání, ke kterým se bohužel připojili i někteří učitelé základních škol. V řadě parametrů dochází k negativnímu ovlivnění přípravy dítěte na školní matematiku. Dojde k nastínění některých možností řešení zmapovaných problémů, doporučení příslušné vhodné argumentace a vybavení účastníků semináře nástroji pro kritické hodnocení nabízených materiálů, návrhů změn či požadavků rodičů. Na tato témata budou mít učitelé mateřských škol a prvních ročníků základních škol možnost s lektorem diskutovat, hledat odpovědi a sdílet vzájemně konkrétní zkušenosti z praxe.

Lektorka: PhDr. Michaela Kaslová

Termín: 8.6.2021

Rozsah: 4 hodiny

Forma konání: online

Kapacita: 20 účastníků

Seminář je určen pro učitele mateřských škol a 1. stupně základních škol zapojených do projektu MAP ORP Rakovník II

Cíl akce: Podpora efektivního rozvoje předmatematické gramotnosti, sdílení praxe

Účast je zdarma a chuť do rozvoje předmatematické gramotnosti u vašich dětí a žáků zaručena 😆

Na seminář je možné se průběžně přihlašovat

Těšíme se na Vás ❤️ vaše Mapačky Brigita a Týna 🙂