Obsah

začít spolu

Pojďte se společně s námi dozvědět, o čem je vzdělávací program "Začít spolu" neziskové organizace Step by Step ČR

A proč Začít spolu?
 

  • Protože přináší výhody pro dítě: jako dítě chápu, k čemu mi je to, co se zrovna učím. Dovedu si vybrat a vysvětlit na čem a proč pracuji. Poradím si, když nastanou problémy. Umím naslouchat a pomoct, když někdo potřebuje a vím, že ostatní zvládnou totéž, když potřebuji já.
  • Protože přínáší výhody pro rodiče: jako rodič vím, co se ve třídě děje a mohu se do dění v ní aktivně zapojit. Spoluvytvářím tak komunitu, které mohu být prospěšný, a která může být užitečná mně. Partnerský vztah se škol(k)ou mi dává prostor svému dítěti důvěřovat. Vím, že mé dítě i já jsme v bezpečí dobrých vztahů.
  • Protože přináší výhody pro učitele: jako učitel/ka mám daleko více svobody, mohu využít svou kreativitu, intuici a osobnost. To vše v rámci propracovaného systému, o který se mohu kdykoli opřít. Díky důrazu na spolupráci a vzájemné učení mohu snáze zapojit všechny děti. Je pro mě důležité mít a využívat podporu svých kolegů/kolegyň a metodiček ZaS.​​​​


Přednáška mimo jiné seznámí účastníky s rozdílným přístupem tradičního přístupu a přístupu Začít spolu

Lektorky: Radka Chaloupková a Mirka Škardová - metodičky programu

Termín: 18.11.2020 od 13:00 do 16:00 hodin
 

S ohledem na aktuální situaci, a to šíření covidu 19 se přednáška uskuteční v ONLINE PROSTŘEDÍ

Kapacita: kapacita přednášky je s ohledem na online prostředí naplněna

Přednáška je určena ředitelům a učitelům mateřských a základních škol zapojených do projektu MAP ORP Rakovník II

Cíl akce: seznámení účastníků přednášky s rozdíly mezi tradičním přístupem a přístupem Začít spolu, rozšíření obzorů v oblasti vzdělávacích metod

Účast je zdarma, rozšíření obzorů zaručeno 😆

Na přednášku se prosím registrujte nejpozději do 15.10.2020

Těšíme se na Vás ❤️ vaše Mapačky Brigita a Týna 🙂