Obsah

hubatka

Občas cítíme, že je potřeba změna, ale to mnohdy nestačí, je nutné, aby se někdo ujal role lídra a pomohl změnu zrealizovat.

Tento akreditovaný seminář MŠMT nabízí trochu jiný, ale hodně užitečný a funkční pohled na role a funkce třídního učitele. Bude představen třídní učitel jako hybatel změn ve třídních kolektivech a v celé škole. Účastníci semináře se seznámí se způsoby, jak efektivně přes třídní učitele vést třídní kolektivy, zavádět požadované změny v klimatu třídy, zkvalitňovat výuku a v neposlední řadě vést i kvalitní, a hlavně užitečnou komunikaci a spolupráci s rodiči.

Lektor: Mgr. Miloslav Hubatka (http://www.hubatkaconsulting.cz/)

Termín: 17.2.2021 od 14:00 hod.

2 x 90 minut

Místo konání: online platforma Webex

Kapacita semináře: 30 účastníků

Seminář je určen pro ředitele a učitele základních škol zapojených do projektu MAP ORP Rakovník II a komu ideálně?

  • Progresivním ředitelům a vedení škol, které si uvědomuje, že posun a změny ve škole je náročný a dlouhodobý proces, proto chtějí opravdu užitečné a vyzkoušené návody z praxe pro svoje třídní učitele
  • Speciálně novým a začínajícím ředitelům a učitelům, kterým by mohly informace pomoci nasměrovat své počínání optimálním směrem.
  • Vedení škol, kterým došla trpělivost nebo jsou ve své funkci noví a chtějí a potřebují zavést změny, zbourat dosavadní přístupy, a hlavně potřebují opravdu užitečný a fungující návod na co se zaměřit a jak to udělat


Cíl akce: podpora leadershipu a procesu zavádění žádoucích změn v třídních a školních kolektivech

Účast je zdarma a chuť pustit se do změn zaručena 😆

Na seminář s Miloslave Hubatkou se prosím registrujte nejpozději do 30.11.2020

Těšíme se na Vás ❤️ vaše Mapačky Brigita a Týna 🙂