Obsah

Andrea Csirke
Online Kávotéka kariérového poradenství

Na tomto online setkání dojde k představení současného pojetí kariérového poradenství ve vzdělávacím systému. A co účastníky čeká? Inspirace pro přemýšlení a diskusi s dětmi; dozví se, jak být dětem podporou a průvodcem jejich cestou od předškolního věku až po práh dospělosti; získají řadu praktických informací, tipů a zajímavých zdrojů v oblasti volby vzdělávací profesní dráhy; seznámí se se současnými trendy v kariérovém poradenství a kariérovém vzdělávání; výchovní a kariéroví poradci si odnesou nové podněty a inspiraci pro práci s dětmi, komunikaci s rodiči a současně získají příležitost k reflexi vlastní vzdělávací a profesní dráhy.

Cílem online setkání je podpora systému kariérového poradenství v rodině a v základním vzdělávání.

Lektor: Andrea Csirke (https://www.andreacsirke.cz/)

Termín a čas: 1. 2. 2022 od 17:00 hod.

Místo konání: https://meet.google.com/riv-tvzb-nqm

Kapacita: neomezeno

Pro koho je aktivita určena?
Učitelům a ředitelům základních škol; výchovným poradcům a kariérovým poradcům škol zapojených do projektu MAP ORP Rakovník II; rodičům

Na Kávotéku se prosím přihlašujte nejpozději do 28.1.2022

Účast je pro všechny účastníky zdarma 😉

Těšíme se na Vás ❤️ vaše Mapačky Brigit a Týna 🙂