Obsah

Andrea Csirke
Kávotéka mateřinek - Pojetí kariérového poradenství v předškolním vzdělávání

Na tomto setkání dojde k představení současného pojetí kariérového poradenství ve vzdělávacím systému. Účastníci budou seznámeni s důvody, proč je vhodné začít rozvíjet prvky kariérového poradenství již u dětí předškolního věku a jaké příležitosti a nástroje k jeho rozvoji v mateřské škole jsou vhodné a efektivní.

Setkání proběhne v rámci činnosti pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání.

Cílem setkání je podpora systému kariérového poradenství v předškolním vzdělávání.

Lektor: Andrea Csirke (https://www.andreacsirke.cz/)

Termín a čas: 9.3.2022 od 14:30 do 16:30 hod.

Místo konání: Mateřská škola V Lukách, V Lukách 2174, 269 01 Rakovník

Kapacita: neomezeno

Pro koho je aktivita určena?
Členům pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání; učitelům a ředitelům mateřských škol zapojených do projektu MAP ORP Rakovník II

Na Kávotéku se prosím přihlašujte nejpozději do 4.3.2022

Účast je pro všechny účastníky zdarma 😉

Těšíme se na Vás ❤️ vaše Mapačky Brigit a Týna 🙂