Obsah

Roman Musil

Kávotéka mateřinek - Techniky hlasitého čtení

Seminář vede učitele mateřských škol ke správnému hlasitému čtení, které využijí při čtení pohádek a příběhů dětem, ale také při učení básniček dětí předškolního věku. Dojde k seznámení se základními pojmy, jakými jsou artikulace, intonace, barva hlasu, tempo, rytmus, pauza, důraz. V mnoha cvičeních si tyto techniky účastníci sami vyzkouší. Seminář budou provázet i teoretické komentáře, jakých chyb se často děti při čtení dopouštějí a jakými metodami tyto chyby odstranit. Následovat bude volná diskuse, sdílení zkušeností, inspirace a dobré i špatné praxe.

Setkání proběhne v rámci činnosti pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání.

Cílem setkání je podpora osobního profesního rozvoje pedagogických pracovníků mateřských škol a 1. tříd základních škol.

Lektor: Mgr. Roman Musil (https://seminaremusil.cz/)

Termín a čas: 19.11.2021; od 14 hodin

Místo konání: Bistro u holiče, v případě změny místa vás budeme včas informovat

Kapacita: 18 účastníků

Pro koho je aktivita určena?
Učitelům a ředitelům mateřských škol; učitelům 1. tříd základních škol zapojených do projektu MAP ORP Rakovník II

Na Kávotéku se prosím přihlašujte nejpozději do 5.11.2021

Účast je pro všechny účastníky zdarma 😉

Těšíme se na Vás ❤️ vaše Mapačky Brigit a Týna 🙂