Obsah

hubatka
Kávotéka ředitelů - Kurz přežití pro ředitele škol aneb jak uspět v první linii

Na programu tohoto setkání ředitelů bude seminář, který řeší nejčastější a nejpalčivější problémy, do kterých se školy v současnosti dostávají. Dojde k jejich analýze a následně k návrhům, jak je řešit a případně jim předcházet.

Cílem je podpora setkávání ředitelů škol v území a příležitost k jejich sdílení.

👇
Anotace semináře:

Školy a jejich ředitelé se téměř denně dostávají do stále náročnějších situací a neustále se měnících podmínek. Turbulentní doba přináší neustálé vnější společenské změny, úpravy legislativy, rostoucí požadavky rodičů, zvyšující se nároky na výuku. To vše jsou faktory, které mění a zvyšují nároky na školy a jejich učitele. To vše potom následně vytváří řadu problémů a konfliktních situací uvnitř i vně školy. Otázkou je, zda je možné se na nové situace a problémy připravit a efektivně je zvládnout. Ano, je to uskutečnitelné, ale protože se mění podmínky, budou se přímo úměrně měnit i strategie, metody a způsoby jejich optimálního zvládnutí a řešení.

Náš seminář řeší nejčastější a nejpalčivější problémy, do kterých se školy v současnosti dostávají.  Na vedení škol tak dopadá řešení opravdu závažných situací. V našem semináři každou oblast problémů analyzujeme a následně ukážeme, jak ji řešit a případně předcházet.

👇
Obsahové bloky semináře:

Mezilidské vztahy na pracovišti a konfliktní situace

Tvorba a udržení pozitivního růstového klimatu a vzájemné podpory. Společná spolupráce mezi učiteli a současně i s vedením školy.
Možné konflikty mezi lidmi v týmu, nejčastějším příčiny vzniku problémů v mezilidských vztazích.
Účinné formy prevence, užitečné zásady a pravidla ve vzájemné komunikaci a interakci.

 

Systémové a strategické řízení

Systémové řízení jako účinný prostředek skutečně efektivního řízení školy vč. takových aspektů jako je sladěnost a provázanost systému.
Spolupráce a koordinace lidí a úkolů, správné zásady delegování a přenášení zodpovědnosti.
Popis optimalizace kontrolního a evaluačního systému ve škole.
Doplněno příklady z praxe a ukázkami vyzkoušených a účinných řešení.

 

Krizový management

Krize jako prostředek poznání a evaluace systému.
Předcházení problémům a krizím – indikátory včasného varování a účinná prevence.
Řešení problémů a krizí – efektivní metody, delegování, kauzalita problémů.
Kazuistiky a příklady vhodných forem řešení z praxe.

 

Komunikace s rodiči a vyhraněné situace ve škole

Komunikace a spolupráce s rodinou a školou v optimální podobě patří k nejúčinnějším nástrojům rozvoje školy.
Tato část se zabývá vyzkoušenými a osvědčenými formami spolupráce a komunikace mezi rodinou a školou. Ukazuje a popisuje současně pravidla a principy, které do tohoto procesu vstupují a je nutné je ctít a mít zahrnuty.
Typologie rodičů – identifikace skupin a diferencované úspěšné přístupy a formy komunikace.
Vyjednávání v krizi a příprava na náročné pohovory.

Lektor: Mgr. Miloslav Hubatka - Hubatka Consulting (http://www.hubatkaconsulting.cz/)

Termín a čas: 15.9.2021 od 8:00 do 17:00 hod.

Místo konání: Bistro u holiče

Kapacita bude přizpůsobena všem ředitelům ZŠ, MŠ a ZUŠ zapojených do projektu MAP ORP Rakovník II

Pro koho je aktivita určena?
Ředitelům škol, zástupcům ředitele škol nebo členům rozšířeného vedení škol zapojených do projektu MAP ORP Rakovník II

Na Kávotéku se prosím registrujte nejpozději do 9.9.2021

Účast je pro všechny účastníky zdarma 😉 

Těšíme se na Vás ❤️ vaše Mapačky Brigit a Týna 🙂