Obsah

knihovna
Kávotéka školních knihovníků

Základní dovednost, která podmiňuje celé další vzdělávání a celoživotní učení, získávají děti na počátku své cesty ke vzdělání. Touto klíčovou dovedností je čtení s porozuměním a orientace v textu. Bez ní se žáci nenaučí učit se, ani nezvládnou práci s moderními informačními technologiemi. Jedním z míst, které tyto dovednosti žáků rozvíjí, je moderní forma školní knihovny - studijní a informační centrum školy jako integrální součást celého výchovně-vzdělávacího procesu. Tuto klíčovou dovednost může ale stejně tak dobře rozvíjet i ta nejmenší školní knihovna, pokud je dobře a efektivně vedena.Toto setkání je proto určeno všem učitelům a dalším pracovníkům školy, kteří mají na starosti vedení školní knihovny, bez ohledu na její vybavenost a velikost. Je vhodné nejen pro ty, kteří si s odbornou stránkou vedení školní knihovny úplně nevědí rady, ale i pro ty, kteří by uvítali nápady na vlastní aktivity školní knihovny nebo aktivity k začlenění školní knihovny do dalších aktivit školy, např. k příležitosti dne otevřených dveří, školní akademie apod.

Setkání proběhne v rámci činnosti pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost.

Cílem setkání je podpora činnosti školních knihoven.

Lektor: Milena Křikavová, ředitelka Městské knihovny Rakovník

Termín a čas: 16.2.2022 od 14 hodin

Místo konání: Roubenka Lechnýřovna, V Hradbách 185, Rakovník

Kapacita: 15 účastníků

Pro koho je aktivita určena?
Učitelům a dalším pracovníkům škol zapojených do projektu MAP ORP Rakovník II, kteří mají na starosti vedení školní knihovny; členům pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost; učitelům českého jazyka; všem zájemcům, které zajímá propojení činnosti knihoven a školy; pracovníkům obecních knihoven

Účast je pro všechny účastníky zdarma 😉

Těšíme se na Vás ❤️ vaše Mapačky Brigit a Týna 🙂