Obsah

agresivitaOnline seminář - Agresivita a kriminalita školní mládeže

Jak je možné, že to, co v chování dětí bylo před dvaceti lety nepředstavitelné, se dnes stává normou? Účastníci semináře se seznámí s druhy, příčinami a důsledky agrese, se kterými se lze setkat ve školním prostředí. Dalším tématem bude také fenomén patologického chování dětí, jako je kyberšikana.
V posledních letech začalo stoupat procento dětí, které mají problémy s chováním, v klasických třídách a vyučovacích hodinách jsou nezvladatelné, narušují klima celé třídy, do jisté míry znamenají i ohrožení ostatních spolužáků. Učitelé jsou při jejich vedení bezbranní a bezradní a mnohdy se i jejich rodiče dostávají do pozice bezmocných a nešťastných lidí. Seminář přinese odpovědi na otázky, které slýchá většina odborníků zabývajících se patologickým chováním dětí a mládeže: Kde pramení zvýšené agresivní chování dětí a mládeže a jak s problémovým dítětem pracovat?

Cílem semináře je prevence kyberšikany, agresivity a kriminality školní mládeže, rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k řešení situací spojených se zvyšující se agresí na základních školách.

Setkání proběhne v rámci činnosti pracovní skupiny pro rovné příležitosti.

Lektor: PaedDr. Zdeněk Martínek

Termín a čas: 16.5.2022; od 13:30 do 18:00 hod.

Místo konání: online platforma MS Teams
Odkaz: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ahot10kfFZ55Pt6JpwgAPZDvLrZ6dl4VoMnb3tFt2gyA1%40thread.tacv2/1651663440357?context=%7b%22Tid%22%3a%22fa795b4d-28a5-4921-843d-7f5ae5a93cae%22%2c%22Oid%22%3a%22a3df7244-bccb-4b41-be62-a82231e3271d%22%7d

Kapacita: 25 účastníků

Pro koho je aktivita určena?
Učitelé a ředitelé ZŠ a MŠ, výchovní poradci, asistenti pedagoga, vychovatelé školních družin, metodici prevence, speciální pedagogové, školní psychologové škol zapojených do projektu MAP OPR Rakovník II

Na seminář se prosím registrujte nejpozději do 10.5.2022

Účast je pro všechny účastníky zdarma 😉

Těšíme se na Vás ❤️ vaše Mapačky Brigit a Týna 🙂