Obsah

Elixír do školOnline setkání s Elixírem do škol

Milé školy/školky, zřizovatelé škol a vlastně všichni, které by vznik centra Elixíru do škol zajímal,

spousta z Vás už o našem záměru vytvořit na našem území centrum Elixíru slyšela z různých setkání. Pro ty, kteří o našem záměru ještě neslyšeli, přidáváme krátké info:

- naším záměrem je zřídit na Rakovnicku centrum Elixíru do škol a nabídnout tak našim školám příležitost ke scházení a vzdělávání učitelů mateřských a základních škol v oblasti fyziky a digitálních technologií pod vedením renomovaných lektorů.

Cílem centra i naším cílem je vytvoření podmínkek pro smysluplnou výuku fyziky a digitálních technologií.

S dámami z Elixíru jsme konzultovaly, jak nejlépe a komplexně předat všechny důležité informace ke vzniku centra a v čem centrum vlastně spočívá a jaký by pro Vás mělo přínos.

Proto jsme se dohodly uspořádat online informativní schůzku, kde byste se doslechli všechny důležité informace  a zároveň mohli položit všechny Vaše dotazy.

Schůzka s Elixírem do škol proběhne v rámci setkání Místních lídrů.

Vzdělávací organizace: Elixír do škol, z.ú. (https://www.elixirdoskol.cz/)

Termín a čas: 1. 3. 2022 od 15:00 do 16:30 hod.

Místo konání: online platforma MS Teams

Odkaz pro připojení: Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

Kapacita: neomezeno

Pro koho je aktivita určena?
Obcím, školám/školkám zapojených do projektu MAP ORP Rakovník II a všem, které by vznik centra do škol zajímal :-)

Účast je pro všechny účastníky zdarma 😉

Těšíme se na Vás ❤️ vaše Mapačky Brigit a Týna 🙂