Obsah

inkluze

PODPORA ZNALOSTNÍCH KAPACIT ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

Beseda s PhDr. Václavem Mertinem o příčinách a formách nerovností ve vzdělávání
a jejich důsledcích pro vzdělávací systém a možnostech řešení

 

V souladu s Postupy MAP II se uskuteční beseda na podporu znalostních kapacit Řídicího výboru MAP o příčinách  a formách nerovností ve vzdělávání a jejich důsledcích pro vzdělávací systém a možnostech řešení.
 

Akce proběhne za účasti odborníka a zástupců pracovních skupin pro Rovné příležitosti a Financování.
 

Cílem je podpora a rozšíření znalostích kapacit Řídícího výboru v oblasti inkluze.

Lektor: PhDr. Václav Mertin

Termín a čas: 15. 2. 2022 od 16:30 hod.

Místo konání: Zasedací místnost MZE Rakovník, Lubenská 2250, 269 01 Rakovník

Pro koho je aktivita určena? 

Pro členy Řídícího výboru MAP ORP Rakovník II a pro zástupce pracovních skupin pro Rovné příležitosti a Financování
 

Občerstvení zajištěno a chuť k rozšíření znalostí v oblasti inkluze zaručena 😆
 

Těšíme se na Vás❤️  vaše Mapačky Brigit, Týna a Andrejka 🙂