Obsah

Projekt - Leporelo

Na území okresu Rakovník není dostupný žádný materiál, který by ucelenou formou informoval odbornou i laickou veřejnost o všech poskytovatelích volnočasových aktivit a zájmového a neformálního vzdělávání. Z tohoto důvodu připravila pracovní skupina zájmového a neformálního vzdělávání informační materiál, tzv. leporelo, které je k dispozici v tištěné podobě a současně ke stažení na našich webových stránkách. Prostřednictvím škol se leporelo dostalo k rodičům už na začátku školního roku 2021/2022, tedy v době, kdy rodiče pro svě děti nejčastěji vybírají volnočasové aktivity.

Leporelo obsahuje o každé organizaci základní informace, tj. název, kontak, místo působení a zaměření. Tématicky je pro větší přehlednost rozděleno do dílčích oblastí, jako např. sport, vzdělávání, příroda apod.

Cílem tohoto projektu je podpora informovanosti o činnosti organizací poskytujících volnočasové aktivity a zájmové a neformální vzdělávání a jejich nabídce

Leporelo je ke stažení zde

LeporeloLeporelo