Obsah

MertinSborovna v poradně

Do akčního plánu bylo zařazeno proškolení sboroven základních a mateřských škol renomovaným dětským psychologem PhDr. Václavem Mertinem. Ten v průběhu školního roku 2021/2022 navštíví všechny sborovny zapojených základních škol, základních škol dle §16 a základních uměleckých škol a bude s řediteli a učiteli diskutovat například nad tématy: management třídy, hodnocení dětí a žáků, komunikace s žáky a rodiči, individuální rozdíly a individualizace přístupů k dětem a žákům, vedení rodičů s nepodnětným přístupem, sociální vztahy ve třídě a jejich souvislost s chováním a vzdělávacími výsledky žáků apod. Konkrétní téma si každá škola zvolí sama. 

❗️Pro mateřské školy byla zvolena varianta dílčích tematických setkání, kterých se budou moci zúčastnit všechny učitelky zapojených mateřských škol najednou. Tato setkání s doktorem Mertinem budou probíhat v Rakovníku.
Termíny a konkrétní témata budou zveřejněny v průběhu září 2021❗️

Cílem této aktivity je podpora pedagogických pracovníků škol, jejich osobní profesní rozvoj a podpora pedagogických sborů jako celku.

Každá škola si může vybrat z volných nabízených termínů přesně ten, který jí bude vyhovovat.

Obsazené termíny budeme postupně doplňovat do této tabulky, abyste měli přehled, které termíny jsou ještě volné.

V nabídce je tolik termínů, aby se dostalo na všechny ZŠ, ZŠ dle §16 a ZUŠ, které v projektu máme 
😉

Přihlašování bylo spuštěno 1.7.2021

TERMÍN ŠKOLA
30.09.2021 ZŠ a MŠ Lubná
07.10.2021 ZŠ a MŠ Krušovice
22.10.2021 ZŠ a MŠ Pavlíkov
12.11.2021 ZŠ Mutějovice
12.01.2022 ZŠ a MŠ Lišany
21.01.2022 ZŠ a MŠ V Zahrdákách, Roztoky
18.02.2022 Setkání učitelek mateřských škol
03.03.2022 ZŠ a MŠ Olešná
07.03.2022 1. ZŠ Rakovník
22.03.2022 ZŠ a MŠ Čistá
05.04.2022 ZŠ Zbečno
27.04.2022 SŠ a ZŠ Jesenice

Předpokládá se odpolední čas, který bude s každou školou domluven individuálně.

Aktivita Sborovna v poradně je pro všechny školy zapojené do projektu MAP ORP Rakovník II zdarma.

Těšíme se na Vás ❤️ vaše Mapačky Brigit a Týna & PhDr. Václav Mertin 🙂