Obsah

Nautis

ve spolupráci s Národním ústavem pro autismus, z.ú. (NAUTIS)
jsme pro Vás připravili akreditovaný vzdělávací seminář MŠMT ČR na téma:
 

Překonávání obtíží při začleňování žáka s PAS do kolektivu třídy


Cílem tohoto semináře je poskytnout informace o obtížích žáka s PAS při začlenění do kolektivu ve třídě, objasnit deficity v oblasti sociálního chování i odlišnosti jednotlivých žáků z hlediska sociálního chování. Dále poskytne informace, jak pracovat s ostatními žáky ve třídě, jak a jakým způsobem jim poskytnout informace o odlišnostech chování žáka s PAS a jak mohou děti takovému spolužákovi v různých situacích pomoci. Nevhodné chování žáka s PAS může výrazně narušit klima třídy, proto je důležité vědět, jakým způsobem může pedagogický pracovník klima ve třídě pozitivně ovlivňovat.

Lektor: PaedDr. Věra Čadilová (https://nautis.cz/cz)

Termín a čas: 17.9.2021 od 9:00 do 16:00 hod.

Místo konání: Základní škola a Praktická škola Jesenice, Plzeňská 63, 270 33 Jesenice

Kapacita: 20 účastníků

Pro koho je aktivita určena?
Pro pedagogy a speciální pedagogy škol zapojených do projektu MAP ORP Rakovník II, kteří pracují s dětmi s poruchami autistického spektra

Účast zdarma a občerstvení zajištěno po celou dobu semináře 😆

Kapacita semináře je již plně obsazena

Těšíme se na Vás ❤️ vaše Mapačky Brigit a Týna 🙂