Obsah

emoční inteligence u dětí v ZŠ


Seminář - Rozvoj emoční inteligence u dětí v ZŠ

Na chvíli se zastavíme a budeme si společně povídat o životních rolích, o aktivních přístupech k dětskému světu, o vnímání emocí a práci s emocemi. Dále se také zmíníme o důležitosti emocí pro lepší orientaci v mezilidských vztazích a v komunikaci. Budeme si  popisovat charakteristiky ovlivňující emoční inteligenci u dětí, seznámíme se se základními schody emoční inteligence. Povíme si, jak rozvíjet sebepojetí dítěte a jak mu pomoci se zdravým emočním vývojem.

Emočně inteligentní člověk dokáže v životě více. Budeme hovořit i o schopnosti přijímat normy, limity a hranice společnosti v souvislosti s emoční připraveností na školu.

Důležité je také umět s dětmi mluvit o pocitech, emocích,  učit děti vyjadřovat, co se jim líbí a nelíbí, nezapomínat při komunikaci na vztahy, být konkrétní, využívat otevřené otázky.

 Účastníci v průběhu semináře poznají, že lze tvořivě přistupovat k řešení jakéhokoliv problému a také si uvědomí své životní stereotypy a možnosti, jak je změnit.  Zároveň si uvědomí, co brání tvořivému myšlení a rozvoji emoční inteligence.

Tento seminář je akreditovaný.
 

Cílem tohoto semináře je podpora osobního, profesního rozvoje pedagogických pracovníků.
 

Vzdělávací organizace: Elrond, z. ú. 

Lektor: PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA
 

Termín a čas: 17. 3. 2022 od 9:00 do 15:00 hod.
 

Místo konání: Zasedací místnost MZE Rakovník, 1. patro, Lubenská 2250, 269 01 Rakovník
 

Kapacita: 20 účastníků
 

Pro koho je aktivita určena? 
Učitelům a ředitelům základních škol zapojených do projektu MAP ORP Rakovník II
 

Na seminář se prosím přihlašujte nejpozději do 10. 3. 2022

Účast je zdarma, občerstvení zajištěno a rozšíření obzorů v oblasti emoční inteligence u dětí zaručena  😆
 

Těšíme se na Vás ❤️ vaše Mapačky Brigit a Týna 🙂