Obsah

plánováníSeminář - Strategické řízení a plánování ve školách

Strategické plánování je součástí procesu strategického řízení, jehož výsledkem je ve škole Strategický plán rozvoje školy. Strategické plánování zahrnuje definování poslání školy, vyhodnocení zdrojů, analýzu prostředí školy, stanovení priorit a strategie. Stanovuje, co je v budoucnu nutno udělat, aby se škola stala úspěšnou. Seminář povede odborník na dané téma, projektový manažer SRP (SRP = Strategické řízení a plánování ve školách a v území), který účastníky provede jednotlivými kroky procesu strategického řízení a plánování, a to nejen teoreticky, ale i prakticky.

Cílem tohoto semináře je poskytnout ředitelům škol podporu při strategickém řízení a plánování ve školách.

Lektor: Mgr. Petr Valenta, Ph.D.

Termín a čas: 14. 10. 2021 od 9:00 do 16:00 hod.

Místo konání: S ohledem na počet účastníků byl seminář přesunut do prostor nově otevřeného Komunitního centra v Kněževsi na adrese Kněževes 102

Kapacita: za každou zapojenou školu do projektu MAP ORP Rakovník II maximálně 2 - 3 zástupci

Pro koho je aktivita určena?
Vedení škol zapojených do projektu MAP ORP Rakovník II

Na seminář se prosím registrujte do 15.9.2021

Účast je pro všechny účastníky zdarma 😉

Těšíme se na Vás ❤️ vaše Mapačky Brigit a Týna 🙂