Obsah

logochvilky

Setkání mateřinek - Logopedické chvilky
 

"Řekneme si, jak jsme byly spokojené s logopedickými chvilkami, řekneme si co se nám povedlo, popř. nepovedlo. 
Vyzkoušíme si také nějaká cvičení, abychom věděly, jak se děti cítí, jak moc jsou některé cviky náročné. Vyzkoušíme si oromotoriku,  dechová cvičení, relaxační cvičení, cviky na propojení hemisfér, sluchová a zraková cvičení. Řekneme si proč takto cvičíme. Řekneme si, jak toto všechno souvisí s řečí a školní zralostí. Bude prostor i na diskuzi a Vaše dotazy :-) Vaše Lenka"


Setkání proběhne v rámci činnosti pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání.

Cílem tohoto setkání bude výměna zkušeností, načerpání nové inspirace a praktické ukázky ke zvyšování kvality vzdělávání v oblasti řečové výchovy u dětí v MŠ

Termín a čas: 25. 5. 2022 od 14:30 do 17:30 hod.

Místo konání: Mateřská škola V Lukách, V Lukách 2174, 269 01 Rakovník

Kapacita: neomezeno

Pro koho je aktivita určena?

Učitelkám/učitelům a ředitelkám/ředitelům mateřských škol, které jsou zapojené do aktivity Logopedické chvilky s Lenkou, ale i mateřinkám, které se do této aktivity nezapojily a jsou zapojené do projektu MAP ORP Rakovník II i III.
 

Na setkání se prosím přihlašujte nejpozději 18. 5. 2022
 

Účast je pro všechny účastníky zdarma 😉
 

Těšíme se na Vás ❤️ vaše Mapačky Brigit a Týna 🙂