Obsah

václav trojan
Setkání starostů

 

1. téma: Starosta a ředitel na jedné lodi

Dobrá škola vždycky byla a bude centrem obce. Dokáže totiž nejen vzdělávat, dokáže u dětí také vytvářet pozitivní vztah k místu, kde žijí, dokáže také stmelovat a pozitivně ovlivňovat celou komunitu obce. Budoucnost obce je na kvalitě školy přímo závislá a jistě není nikomu jedno, zdali budou v obci žít vzdělaní, sebevědomí, pracovití a s regionem srostlí lidé nebo zdali převáží lidé negativní a lhostejní, protože ti ostatní se kvůli vzdělání svých dětí odstěhují pryč. Pojďme se společně bavit o významu školy, různých úhlech pohledu zřizovatele a ředitele, abychom dokázali školu a tím pádem svoji obec podpořit a rozvíjet. Škola pro obec skutečně znamená víc, než se zdá na první pohled.

Lektor: PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
(https://www.vaclavtrojan.cz/https://www.reditelskaakademie.cz/)

Elixír do škol

2. téma: Elixír do škol na Rakovnicku

Starostům obcí ORP Rakovník představí zástupci organizace Elixír do škol, z.ú. příležitost zřídit v území centrum pro scházení a vzdělávání učitelů mateřských a základních škol v oblasti fyziky a digitálních technologií pod vedením renomovaných lektorů. Cílem centra je vytvoření podmínek pro smysluplnou výuku fyziky a digitálních technologií.

Prezentující organizace: Elixír do škol, z.ú. (https://www.elixirdoskol.cz/)

***

Termín, čas a místo: 12.10.2021; místo konání a časový harmonogram bude uveřejněn v programu Setkání starostů, které pořádá Rakovnicko o.p.s.

Pro koho je aktivita určena?
Starostům obcí ORP Rakovník

Účast je pro všechny účastníky zdarma 😉

Těšíme se na Vás ❤️ vaše Mapačky Brigit a Týna 🙂