Obsah

chaloupky
Setkání učitelů matematiky - Matematika a fyzika v přírodě

Seminář je sestaven z praktických ukázek výuky matematiky a fyziky na školní zahradě či v okolí školy. S využitím terénu a přírodnin se dostaneme k tématům průměr, procenta, zlomky, prostorová a rovinná geometrie, osová a středová souměrnost, Pythagorova věta, sklony svahů a trigonometrie, azimut, funkce v přírodě. Z fyziky se tu objeví témata jako optika, akustika, světlo, měření základních veličin a počasí.

Setkání proběhne v rámci činnosti pracovní skupiny pro matematickou gramotnost.

Cílem je podpora rozvoje matematické gramotnosti žáků základních škol.

Lektor: Ing. Martin Kříž, Chaloupky, o.p.s. (https://www.chaloupky.cz/)

Termín a čas: 6.5.2022 od 8:00 do 14:00 hod.

Místo konání: ZŠ a MŠ Jesenice

Kapacita: neomezeno

Pro koho je aktivita určena?
Členům pracovní skupiny pro matematickou gramotnost; učitelům druhých stupňů základních škol zapojených do projektu MAP ORP Rakovník II

Na Kávotéku se prosím přihlašujte nejpozději do 22.4.2022

Účast je pro všechny účastníky zdarma 😉

Těšíme se na Vás ❤️ vaše Mapačky Brigit a Týna 🙂