Obsah

předmat
Pojetí předmatematické gramotnosti v předškolní výchově

Od roku 1990 proběhla řada změn v rozvíjení předmatematické gramotnosti. Některé z nich byly systémové, jiné byly chaotické vyplývající z kontextu dané doby. Mezitím se měnily podmínky, ve kterých se nachází pedagog mateřské školy a na které je potřeba reagovat. Proč některé přístupy a obsahy zachovat a jaké je naopak zapotřebí změnit? Mapování situace na poli předmatematické gramotnosti v mateřských školách prokázalo sílící vliv laické veřejnosti a dalších neodborníků pro předškolní vzdělávání, ke kterým se bohužel připojili i někteří učitelé základních škol. V řadě parametrů dochází k negativnímu ovlivnění přípravy dítěte na školní matematiku. Dojde k nastínění některých možností řešení zmapovaných problémů, doporučení příslušné vhodné argumentace a vybavení účastníků semináře nástroji pro kritické hodnocení nabízených materiálů, návrhů změn či požadavků rodičů. Na tato témata budou mít učitelé mateřských škol a prvních ročníků základních škol možnost s lektorem diskutovat, hledat odpovědi a sdílet vzájemně konkrétní zkušenosti z praxe.

Workshop proběhne v rámci činnosti pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání.

Cílem je podpora efektivního rozvoje předmatematické gramotnosti, sdílení praxe

Lektor: PhDr. Michaela Kaslová

Termín a čas: 8. 12. 2021 od 8:00 do ca 12:00 hod.

Místo konání: MŠ V Lukách, V Lukách 2174, Rakovník

Kapacita: 20 účastníků

Pro koho je aktivita určena?
Členům pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání, učitelům mateřských škol a prvního stupně základních škol zapojených do projektu MAP ORP Rakovník II

Účast je zdarma, občerstvení zajištěno a chuť do rozvoje předmatematické gramotnosti u vašich dětí a žáků zaručena 😆

Těšíme se na Vás ❤️ vaše Mapačky Brigit a Týna 🙂