Obsah

ČOS

Workshop - Česká Orffova společnost

Naše milé mateřinky!
 Máme pro vás jedinečnou příležitost zažít workshop s PaedDr. Lenkou Pospíšilovou, předsedkyní České Orffovy společnosti v ČR.


Účastníci workshopu budou v úvodu seznámeni s hlavní myšlenkou programu, která navazuje na živý odkaz hudebního pedagoga a skladatele Carla Orffa, německého umělce světově proslaveného nejen dílem Carmina Burana, ale pro nás neméně důležitou a na Komenského pedagogický odkaz navazující humanistickou koncepcí tvořivé hudební pedagogiky, známou mezi hudebníky jako Schulwerk a naplňující ideu "škola hrou".

"Hlavní myšlenkou Orffovy výchovné metody je nejprve muzicírovat, hrát si s hudbou a teprve později studovat hudbu." Carl Orff rozvíjel především myšlenku jednoty jazyka, hudby, pohybu, zpěvu, rozvíjení rytmického cítění hrou na nástroje a podpory přirozené lidské tvořivosti. Své ideje prakticky realizoval v pětisvazkovém díle Schulwerk, které bylo přeloženo do mnoha jazyků.

Cílem je poskytnout účastníkům workshopu jedinečnou příležitost prožít na vlastní kůži formou muzicírování záměr Carla Orffa přispět k radostné a očišťující podobě provozování hudby a rozvíjení elementární hudebnosti. To vše se povedlo České Orffově společnosti naplnit v úpravách českých a moravských lidových písní a ve vlastních skladbách za doprovodu lehko ovladatelných bicích nástrojů a zobcových fléten. 

Vzdělávací instituce: Tamburína s.r.o. (https://www.tamburina.cz/)

Lektor: PaedDr. Lenka Pospíšilová

Termín a čas: 16.10.2021, od 9:00 do 15:30 hod.

Místo konání: MŠ V Lukách, V Lukách 2174, Rakovník

Kapacita: 30 účastníků

Komu je aktivita určena?
Tento unikátní workshop je určen pro všechny ředitele a učitele mateřských a uměleckých škol zapojených do projektu MAP ORP Rakovník II.

Účast je zdarma, občerstvení zajištěno a o zábavu se tentokrát postarají všichni účastníci workshopu 😆

U toho nesmíte chybět !! 😉

Ti, co se již přihlásili, už se znovu hlásit nemusí.

Těšíme se na Vás ❤️ vaše Mapačky Brigit a Týna 🙂