Obsah

HS

 

NAVAZUJÍCÍ WORKSHOP S PAQ RESEARCH ZAMĚŘENÝ NA ŘEŠENÍ VZDĚLÁVACÍHO NEÚSPĚCHU NA ÚZEMÍ ORP RAKOVNÍK

 

Workshop navazuje na základní seminář ze dne 15.3.2023 zaměřený na představení datového reportu o vzdělávání a sociálních problémech na území ORP. Za cíl si obecně klade posílit sdílenou odpovědnost za snižování vzdělávacího neúspěchu (a zvyšování úspěchu) všech dětí v území.

Účastníci workshopu nebudou pasivními diváky. Pomocí dat a sebrané dobré praxe od PAQ Research budou hledat a tvořit nové možnosti, jak řešit výzvy spojené se vzděláváním na jejich území. Během workshopu vzniknout návrhy aktivit s popisem činnosti, postupem realizace i subjektem odpovědným za realizaci.

 

Konkrétní cíle workshopu jsou:

 • Reflektovat současný stav řešení vzdělávacího (ne)úspěchu pomocí dat a zhodnocení činnosti aktérů v území
   
 • Nastavit pro dvě konkrétní oblasti nové strategické cíle, aktivity a odpovědnosti pro řešení vnímaných problémů. Zároveň se inspirovat skrze příklady dobré praxe
   
 • Celkově posílit leadership v podpoře řešení vzdělávacího (ne)úspěchu dětí v území
   
 • Nabídnout možnost propojení s nositeli dobré praxe v různých oblastech vzdělávání (školní neúspěšnost, školní poradenství, provazování škol a sociálních služeb apod.)

 

Cílové skupiny: představitelé úřadů obcí s rozšířenou působností s gescí v oblasti vzdělávání a školství a sociálních věcí (politické vedení, úředníci), ředitelé a vedení škol, pracovníci školního poradenství, ČŠI, NPI ČR, ŠPZ, organizace terénní sociální práce a další...

 

Obsah:

 • navázání na vymezení problémů z úvodního workshopu (ze dne 15.3.2023) a výběr výzev a oblastí k další práci,
   
 • komplexní představení inspirativní dobré praxe z vybraného území,
   
 • metodické vedení při nastavování strategických cílů, aktivit a odpovědnosti pro řešení vnímaných problémů a vytvoření materiálu, který vše pojmenovává.

 

Workshop je koncipován jako participativní s cílem vytvoření prostoru pro reflexi, diskusi a spolupráci účastníků. 


 

Kdy: 20.9.2023 od 14:00 hodin

Kde: Městská knihovna Rakovník, Klubovna 2.patro, Husovo náměstí 167, 269 01 Rakovník

Na setkání se, prosím, přihlaste prostřednictvím formuláře níže nejpozději do 17.9.2023.

 

Těšíme se na Vás ❤️ vaše MAPačky Brigit, Andrea a Karel Gargulák z PAQ Research 🙂