Obsah

logo

ZAČÍT SPOLU, moderní výukový program pro MŠ a ZŠ
logo

Diskusní setkání ke sdílení zkušeností a praxe škol s implementací vzdělávacího programu Začít spolu, k němuž se v rámci realizace projektu MAP ORP Rakovník II uskutečnila série vzdělávacích aktivit jak pro mateřské, tak základní školy. Diskuse nad možnými navazujícími aktivitami v MAP IV za účelem šíření stěžejních myšlenek tohoto pedagogického přístupu prostřednictvím sdílení praxe a zkušeností. 

 

Cíl aktivity: Přenos zkušeností a praxe pedagogů z území s implementací moderního pedagogického přístupu, který představuje vzdělávací program Začít spolu. Implementace inovativních vzdělávacích metod do výuky. 

Tematické setkání vhodné pro PS ČG, MG, RP, MŠ;
srdečně vítán je každý, kdo by se o programu Začít spolu chtěl dozvědět více informací, přispívá k naplnění cíle 6.2

 


 

Kdy: 30.3.2023 od 14:30 hodin

Kde: MŠ U Lesíka, Aloise Jiráska 938, Nové Strašecí 271 01 (https://msulesika.webnode.cz/)

Na akci vystoupí:

Bc. Diana Roubová, metodička programu Začít spolu
 (https://www.zacitspolu.eu)

Na setkání se, prosím, přihlaste prostřednictvím formuláře níže nejpozději do 27.3.2023

Těšíme se na Vás ❤️ vaše Mapačky Brigit a Andrejka 🙂