Obsah

logo

HODNOCENÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

Setkání pedagogických pracovníků na téma zavádění formativního hodnocení do praxe. Vzdělávací program je koncipován jako seminář s dílnou. Účastníci budou aktivně zapojováni napříč programem. Řadu technik a metod si vyzkouší z perspektivy žáků a svoji zkušenost budou bezprostředně diskutovat s otatními. Budou mít také možnost vytvářet materiály pro formativní hodnocení přímo v rámci semináře (sady kritérií). Cílem setkání je také poskytnout učitelům příležitost sdílet své dosavadní zkušenosti a konfrontovat je se zkušenostmi a názory ostatních a vzájemně se tak inspirovat. Na závěr proběhne diskuse nad možnými aktivitami na téma školního hodnocení v MAP IV.

 

Cíl aktivity: Podpora rozvoje vzdělávání v základních školách. Prevence školního neúspěchu.

Tematické setkání vhodné pro PS ČG, MG, RP a další zájemce o téma hodnocení na základních školách; přispívá k naplnění cíle 6.2

 


 

Kdy: 29.5.2023 od 14:00 do cca. 18:00 hodin

Kde: Zasedací místnost budovy MZe, 1. patro, Lubenská 2250, Rakovník

Lektor: PhDr. Petra Vallin, Ph.D. (https://www.petravallin.cz)

Na setkání se, prosím, přihlaste prostřednictvím formuláře níže nejpozději do 22.5.2023

Těšíme se na Vás ❤️ vaše Mapačky Brigit a Andrejka 🙂